Allmänna villkor

Introduktion

Laddboxbolaget.se ägs och drivs av:

Laddboxbolaget i Sverige AB
Organisationsnummer: 559276-1877
Kontakt: info@laddboxbolaget.se

Dessa allmänna villkor gäller för alla köp hos Laddboxbolaget och villkoren utgör tillsammans med din beställning avtalsunderlaget mellan dig och Laddboxbolaget i Sverige AB.

Beställning

Om vald produkt är slutsåld kommer vi att informera dig om det och kan återkomma med erbjudande om ersättningsprodukt. Avvikelser mellan beställningen och orderbekräftelsen är att betrakta som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller avböja. 

Om det finns speciella förutsättningar eller omständigheter som kan påverka installationen av laddbox i ditt hem, behöver du meddela oss detta när du lägger din beställning.

Beställning genom webbshoppen

När vi mottagit din beställning bekräftar vi beställningen och skickar en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Kontrollera orderbekräftelsen när du får den så den överensstämmer med din beställning.

Beställning genom manuellt skickad offert 

Efter överenskommelse skickar vi en offert till den e-postadress du angett. Kontrollera offerten när du får den så den motsvarar det som var överenskommet.

För att offerten skall vara giltig som beställningsunderlag krävs att du under offertens giltighetstid svarar oss skriftligt i form, företrädesvis e-post, där du förklarar att du godkänner offerten. Exempel på svar kan vara “Jag godkänner offerten”.

Betalning

Alla priser på Laddboxbolaget.se är inklusive moms. Det totala priset kan man se i orderöversikten som inkluderar eventuella avgifter för frakt, betalning samt moms.

För ordrar upp till 100 000 SEK faktureras endast hälften av de godkända kostnaderna till dig som privatperson när Laddboxbolagets installation ingår i ordern. Den andra halvan ansöker Laddboxbolaget om från Skatteverket från och med den 1:a januari 2021. I de fall där du inte är berättigad för skattereduktion för grön teknik kommer vi kräva den andra och resterande halvan av dig. Detta kan uppstå om då använt dina skattereducerade medel redan.

Om du betalar på faktura så fakturerar vi efter leverans eller installation och fakturan skickas från Laddboxbolaget till dig. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto för privatpersoner och 10 dagar netto för företag om inget annat har avtalats.

När du genomför ett köp på faktura så förbinder du dig att betala inom utsatt tid. Utebliven betalning inom angett förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Leverans

Vi erbjuder fri frakt på alla leveranser. Leveransen av beställda produkter sker på det sätt som orderbekräftelsen anger. Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att produkterna levereras i separata försändelser.

För beställningar som inkluderar installation så levereras produkterna i samband med installation där vår installationspartner har med sig dina produkter.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta via e-post.

Installation

Laddboxbolaget samarbetar endast med installationpartners som är auktoriserade för elinstallationer. De som utför installationer för vår räkning är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket med egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen (2016:732) och är behöriga elsäkerhetsledare för egna arbeten och har nödvändiga kunskaper för det. Vi hänvisar till Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 samt i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Läs mer hos Elsäkerhetsverket för mer detaljer.

Vid standardinstallation så levererar vi i enlighet med offerten eller orderbekräftelsen från beställningen. Arbeten utöver standardinstallationen utförs enligt vår prislista för installationsarbeten. Arbeten utöver det som listats i beställningen kan beställas direkt från installatören och faktureras av Laddboxbolaget efter utfört arbete.

Om det skulle finnas avvikelser för regioner så finns information om detta när du väljer tjänsten.

Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på alla laddboxar samt installationsarbetet.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp och returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster och förutsätter att du meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten senast inom 14 dagar från att du mottagit din beställning, företrädesvis skriftligt via e-post.

Returnerade varor returneras väl emballerade, i fint skick och i originalkartong till Laddboxbolaget inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från att du meddelat oss att du vill utnyttja ångerrätten. Eventuell kostnad för frakt av returen betalas av köparen om inget annat har avtalats.

Om du önskar använda ångerrätten, kontakta oss via e-post med ordernummer som referens och se instruktioner för retur längre ner på sidan.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket.

Returer

Returer skickas till:

Laddboxbolaget i Sverige AB
c/o Niklas Gran
Näsbyvägen 2
183 30 Täby

Om du vill göra en retur, kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@laddboxbolaget.se med ordernumret samt vilka varor som returen gäller.

Force majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om det beror på I händelse av krig, terrorism, sabotage, brand, översvämning, ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser utanför vår kontroll.

Bedrägeri

Laddboxbolaget förbehåller sig rätten att häva ett köp vid misstanke om bedrägeri.