Grönt avdrag för laddbox

För dig som skall installera laddbox till elbilen i din villa, samfällighet eller bostadsrättsförening finns det ett nytt grönt avdrag att utnyttja. Det funkar på precis samma sätt som rotavdrag och täcker stora delar av kostnaden för installation samt laddbox.

Grön teknik – Det nya avdraget

Från 1 januari 2021 finns ett nytt avdrag för grön teknik som ger skattereduktion för installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi samt laddstation till elfordon.

Regeringen har röstat igenom att material och arbete för installation av grön teknik är avdragsgilla kostnader. Det gröna teknikavdraget bekostar delar av de avdragsgilla kostnaderna genom skattereduktion, upp till 50 000 kr. Den andra halvan står du för. De kostnader som ej är avdragsgilla är resekostnader och administrationskostnader och dem står du för.

Så funkar grönt avdrag för laddbox 2021

Alla installationer av laddboxar som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021 är godkända för skattereduktion för grön teknik. Avdraget görs direkt på fakturan från företaget som hanterar installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Avdraget täcker 50 procent av kostnaderna, med ett tak på 50 000 kr, för material och arbete vid installation av laddningspunkt till elfordon. Om kunden själv köper in laddbox eller material från annan part än det företag som installerar laddboxen kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet.

Det nya avdraget gör hela processen mycket enklare för dig som privatperson. Tidigare behövde man betala hela installationskostnaden för att sedan själv ansöka om bidrag från Naturvårdsverket. Nu när det gamla ”Ladda hemma”-bidraget ersätts med det nya gröna avdraget fungerar det på liknande sätt som rut- och rotavdrag och det blir mindre administration för dig som kund. Det enda du behöver tänka på är att meddela företaget din fastighetsbeteckning.

Laddning av elbil

Vanliga frågor

Här har vi samlat lite vanliga frågor om hur det nya avdraget fungerar när man vill installera laddbox hemma.

Vad täcker det gröna avdraget?

Godkända kostnader som täcks är laddbox, tillbehör till laddbox, installationsmaterial och arbetstid under installation. För att få avdrag för laddbox och material måste dessa köpas från samma företag som genomför installationen. Resekostnader och administration täcks inte av det gröna avdraget.

Vem kan få grönt avdrag för laddbox?

Privatpersoner som bor eller nyttjar det boende de söker för.

Hur stort är det gröna avdraget?

Upp till 50 000 kr av de godkända kostnaderna för laddstation till elfordon.

Hur gör man för att utnyttja grönt avdrag?

Genom att beställa laddbox med standardinstallation från Laddboxbolaget inkluderas avdraget i din faktura. Det enda du behöver göra är att ge oss din fastighetsbeteckning.

Vad krävs för få avdrag på laddbox och installation?

– Du skall äga huset eller lägenheten som laddboxen är avsedd till.
– Boendet skall vara gjort för att bo i och därför inredas ändamålsriktigt. Installation av laddbox på garage eller andra småhus som tillhör ditt boende är också godkända för grönt avdrag.
– Tillräckligt stor de av din årliga kvot av skattereduktion genom grönt avdrag skall finnas kvar.
– Du skall bo och betala skatt i Sverige.
– Laddboxen måste köpas av samma företag som utför installationen.
– Du måste stå på fakturan eller kostnaden.
– Du skall vara över 18 år eller fylla 18 år under året.
– Du behöver ge företaget som utför installationen korrekta uppgifter om dig och din fastighet.

Vad räknas som godkänd laddningspunkt?

– Laddningspunkten skall stöda elmätning och debitering av elkostnad.
– Laddningspunkten skall inkludera uttag eller anslutningsdon av Typ 2 (EN 62196-2) eller CCS/Combo (EN 62196-3).

Vad räknas inte som godkänd laddningspunkt?

– Mobila laddpunkter.
– Laddstationer som delas av flera olika hushåll.
– Laddpunkter som har endast har andra kontakter än Typ 2 och CCS/Combo

Vad behöver jag tänka på?

Har du använt delar av det gröna teknikavdraget redan kanske inte din del täcker hälften av laddboxinstallationens godkända kostnader. Då kan det vara läge att en annan person som står på fastigheten betalar och står på fakturan. På så sätt kan denna använda sin del av avdraget. Som alltid så behövs det att du skall jobbat och betalat skatt för att kunna ta del av skattereduktion via detta avdrag

Hur påverkar avdraget för grön teknik deklarationen?

Skattereduktionen för grön teknik som är utnyttjad under året kommer att finnas förifylld i din deklaration året efter. Den slutgiltiga skattereduktionen blir begärd först när du skickar in deklarationen så kontrollera gärna så beloppet stämmer.

Kan företag få avdrag för laddbox?

Skattereduktionen för grön teknik gäller inte för företag. Företag kan få bidrag från Naturvårdsverket, precis som tidigare.

Intresserad att veta mer?

Kolla in våra laddboxar.

Läs mer om avdraget för grön teknik hos Skatteverket.

Läs mer om bidraget för företag hos Naturvårdsverket.