Bonus malus 2022 – Så funkar elbilsbonusen

Elbil Tesla

Har du en miljöanpassad bil, t.ex. en elbil, som är satt i trafik efter den 1 juli 2018? Då kan du ha rätt att bli premierad med en miljöbonus. Systemet med Bonus malus kickade igång under år 2018 och var ett sätt att belöna människor som använde sig av miljövänligare bilar. För att få ta del av bonusen fanns dock en del krav som behövde uppfyllas, t.ex. koldioxidutsläpp till ett specifikt värde.

Bonus malus kommer dock inte bara med fördelar, utan även med nackdelar för den som inte har en miljöanpassad bil. Har du låga utsläpp av koldioxid får du en bonus, men har bilen höga utsläpp belastas du istället med en högre fordonsskatt. Målet med systemet är att se till att fler människor väljer fordon som är snällare mot miljön, vilket i sin tur kan hjälpa oss till en fossilfri vardag.

Uppdatering: Miljöbonusen upphörde 8 november 2022

Regeringen meddelade i ett pressmedelande från 7 november att klimatbonusen avskaffas. Detta för att kostnaden för att köra och äga en klimatbonusbil (elbil, laddhybrid eller gasbil) börjar bli jämförbar med traditionella bensin- och dieselbilar.

Slopad miljöbonus gäller för alla bilar som beställs efter 8 november 2022.

Miljöbonus gäller fortsatt för bilar som beställts senast 8 november 2022

Har du redan beställt en elbil eller laddhybrid innan detta datum så har du rätt till klimatbonus precis som tidigare.

Du som beställt innan brytpunkten måste kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november för att få ta del av miljöbonusen. Läs mer om villkoren på regeringens webbplats.

För att klara av utestående utbetalningar och ta höjd för lagda beställningar så höjs anslaget för klimatbonus tillfälligt under 2023.

Nya gränsvärden från och med 12 juli 2022

Regeringen justerade under 2022 gränserna för vad som gäller miljöbonus. Bilar i lyxsegmentet med nypris över 700 000 kr exkluderas helt ur systemet vilket är stora nyheter.

Dessa gränsvärden har ändrats

  • Rena elbilar får ett pristak på 700 000 kr får att få miljöbonus. Priset syftar på nybilspriset.
  • Utsläppsgränsen för miljöbonusen sänks från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer.
  • Miljöbonus för laddhybrider ändras till lägst 5 000 kr och max 20 000 kr.

Bonus malus – krav och villkor

Funderar du på att köpa en laddhybrid eller elbil under 2022? Då vill du säkerligen veta hur och vad du behöver göra för att uppfylla kraven. Till att börja med kan en klimatbonus bara delas ut om din bil har ett lågt koldioxidutsläpp på maximalt 50 gram per kilometer. För 2021 är siffran 60 gram koldioxid per kilometer. Det är även viktigt att bilen inte har varit påställd förut och att den inte har bytt ägare. Vi rekommenderar att du besöker Transportstyrelsens hemsida för att läsa mer om vad som gäller. Kom ihåg att du även behöver registrera dina kontouppgifter, alternativt bankgiro- eller plusgirokonto för att du ska kunna få utbetalning.

Så förändrades miljöbonusen för elbilar 2022

Att elbilar skulle bli så populära var det få som kunde tro, men sanningen är att miljöanpassade elbilar blev det självklara valet för många, vilket i sin tur gjorde så att budgeten för klimatbonusen 2021 tog slut, långt innan årsskiftet 2022. Inför 2022 har regeringen lagt fram ett nytt förslag gällande ändringar för bonussystemet. Det handlar inte bara om en ökad budgetproposition, utan också om strängare krav.

För dig som äger en elbil, hybrid eller laddhybrid innebär detta att kraven på koldioxidutsläpp blev mycket strängare. Istället för 60 gram koldioxid per kilometer är det nu 50 gram koldioxid som gäller. Även beloppet för den lägsta bonus du kan erhålla har sänkts. Nu 2022 är det 5 000 kronor som gäller, vilket blir en halvering av det belopp som gällde 2021. Maxbeloppet för elbil är 70 000 kronor och för laddhybrider gäller ett maxbelopp på 20 000 kronor (tidigare 45 000 kronor).

Vanliga frågor och svar

Vilka bilar omfattas av Bonus malus?

Det finns flera olika typer av bilar som omfattas av klimatbonusen Bonus malus. Här har man räknat in alla nya personbilar i samtliga klasser (klass 1 och 2), men även lätta lastbilar såväl som lätta bussar.

Vad krävs för att man ska få bonus?

Om du uppfyller kraven för bonusen behöver du se till att skicka in en försäkran. Denna försäkran ska du skicka till Transportstyrelsen, men kom ihåg att vara ute i god tid. Försäkran ska ha nått Skatteverket inom 6 månader efter du har köpt din elbil eller laddhybrid. Transportstyrelsen kommer automatiskt att skicka ut en blankett till dig i samband med att du ställer på bilen.

Kan man få miljöbonus för leasing av elbil?

Nej. Om du leasar en elbil är bilen inte din egen. Därför är det inte möjligt för dig att få bonusen, utan denne går således till leasinggivaren istället.

Varför infördes Bonus malus?

Miljöbonusen infördes för att öka andelen miljöanpassade fordon på vägarna och skynda på omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Genom att ge t.ex. elbilar och laddhybrider miljöbonus och öka beskattningen på fordon med höga koldioxidutsläpp skapas ytterligare incitament till att göra miljövänligare val.

Läs mer

Läs mer om Bonus malus-systemet på Transportstyrelsens webbplats.

Undrat över hur miljövänliga elbilar egentligen är? Läs vår artikel om elbilars miljöpåverkan.

Varukorg