Kan man ladda elbil i vanligt uttag?

Elbil laddar

När man får hem sin nya elbil eller laddhybrid kan det vara lätt hänt att man bara kopplar in den i vägguttaget hemma, men här gäller det att vara försiktig!

Det går att ladda en elbil i vanliga eluttag men de är inte gjorda för den belastning det innebär att ladda en elbil och det kan vara direkt farligt om man laddar på fel sätt.

Riskerna med att ladda i vanligt uttag

Att ladda en elbil innebär att man vill få ut en hög strömstyrka under lång tid. Vanliga vägguttag och motorvärmaruttag är anpassade för hushållsel och inte dimensionerade för att klara den påfrestningen.

Vad som händer när du tillför en högre belastning än vad elinstallationen klarar är att värmeutvecklingen kan bli väldigt hög vilket kan skada uttag samt eldragningar och, i värsta fall, leda till brand. Speciellt gamla elinstallationer kan vara farliga, då de kan vara slitna och av sämre kvalitet.

Laddhybrider inget undantag

Man kanske kan tro att en laddhybrid inte är lika farligt att ladda som en ren elbil men det enda som är skillnaden är ofta storleken på batteriet. Det är fortfarande samma höga belastning för eluttaget som krävs. Tiden man behöver ladda blir kortare men det handlar fortfarande om ett antal timmar med hög strömstyrka.

Elsäkerhetsverket avråder från laddning i vägguttag och motorvärmaruttag

Elsäkerhetsverket har tagit fram vägledning för säker elbilsladdning hemma i sin publikation Ladda elbilen. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vägguttag eller motorvärmaruttag, med tanke på riskerna det innebär.

Deras rekommendation är att laddkabeln till Schukouttag som ofta kommer med bilen är någonting som endast ska användas temporärt eller i nödfall. Elsäkerhetsverket förespråkar laddning med laddbox som det säkra alternativet.

Långsammare laddning i vanligt uttag

Ett vanligt vägguttag för hushållsel (Schuko) är vanligtvis enfas med en strömstyrka på 10 Ampere och en spänning på 230 Volt. Att ladda en elbil med 10 Ampere ger en laddeffekt på ungefär 2,3 kW vilket endast laddar en mil i timmen.

Med laddbox är det möjligt att ladda upp till 22 kW vilket motsvarar 11 mil i timmen, vilket är ungefär 10 gånger snabbare än med vanligt uttag.

Vill du veta mer om laddtider? Läs mer om hur lång tid det tar att ladda en elbil.

Försäkring vid elbilsladdning

Om brand eller skada skulle uppstå kan försäkringsbolaget göra avdrag på ersättningen, eller i värsta fall neka ärendet, om de anser att du varit oaktsam.

Många försäkringsbolag har detta aktsamhetskrav i sin hemförsäkring vilket ofta innefattar att elektriska installationer skall vara utförda av certifierade elektriker.

Brand i eluttag – Det värsta scenariot för elbilsladdning i vanligt uttag.

Laddbox – Det säkra sättet att ladda

Det rekommenderade sättet att ladda elbil hemma är med hjälp av en laddbox. Dessa är speciellt utformade för att ladda elbilar och laddhybrider.

En laddbox klarar av den höga belastningen under lång tid och innehåller viktiga säkerhetsfunktioner – Plus att den laddar din bil snabbare!

För ökad trygghet kan du även inkludera lastbalansering mellan laddbox och hemmet för att skydda huvudsäkringen.

Om man ändå behöver ladda i ett vanligt eluttag?

Ibland kan man vara på en plats där det inte finns laddbox eller att man inte har några andra alternativ än att ladda i ett vanligt uttag för att kunna köra vidare.

Behöver man ändå ladda i ett vanligt eluttag är en portabel laddare för elbil ett bra alternativ. Det är en bärbar elbilsladdare med integrerad laddkabel som innehåller säkerhetsfunktioner för laddning. Vissa portabla ladda är avsedda för just tillfällig laddning i Schukouttag när en riktig laddstation inte finns tillgänglig.

Att tänka på

Enligt Elsäkerhetsverket bör laddning i vanligt uttag undvikas i största möjliga mån men behöver man ändå göra det ska man tänka på följande:

  • Gamla eller felaktiga kopplingar och komponenter kan vara en brandrisk vid hög belastning. För säkerhets skull bör man låta en elektriker kontrollera skicket på elinstallationen innan man börjar ladda sin bil.
  • Använd en portabel laddare för elbil, laddkabel med kontrollbox.
  • Ställ ner strömstyrkan till max 8-10 Ampere för att minska påfrestningen på uttaget.
  • Kontrollboxen till laddkabeln ska hänga fritt i t.ex. en krok.
  • Använd inte förlängningssladd eller annan utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

Eller läs mer om hur en laddbox fungerar.

Varukorg