Allmänna villkor

Introduktion

Laddboxbolaget.se ägs och drivs av:

Laddboxbolaget i Sverige AB
Organisationsnummer: 559276-1877
Kontakt: info@laddboxbolaget.se

Laddboxbolaget i Sverige AB benämns hädan efter som “vi”, “vår”, “våra”, “oss”, “Laddboxbolaget”. 
Köparen benämns hädan efter som “dig”, “ditt”, “din”, “du”, “dina”.

Dessa allmänna villkor gäller för alla köp hos Laddboxbolaget och villkoren utgör tillsammans med din beställning avtalsunderlaget mellan dig och Laddboxbolaget i Sverige AB.

Beställning

Om vald produkt är slutsåld kommer vi att informera dig om det och kan återkomma med erbjudande om ersättningsprodukt. Avvikelser mellan beställningen och orderbekräftelsen är att betrakta som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller avböja. 

Om det finns speciella förutsättningar eller omständigheter som kan påverka installationen av laddbox i ditt hem, behöver du meddela oss detta när du lägger din beställning.

Beställning genom webbshoppen

När vi mottagit din beställning bekräftar vi beställningen och skickar en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Kontrollera orderbekräftelsen när du får den så den överensstämmer med din beställning.

Beställning genom manuellt skickad offert 

Efter överenskommelse skickar vi en offert till den e-postadress du angett. Kontrollera offerten när du får den så den motsvarar det som var överenskommet.

För att offerten skall vara giltig som beställningsunderlag krävs att du under offertens giltighetstid svarar oss skriftligt i form, företrädesvis e-post, där du förklarar att du godkänner offerten. Exempel på svar kan vara “Jag godkänner offerten”.

Betalning

Alla priser på Laddboxbolaget.se är inklusive moms. Det totala priset kan man se i orderöversikten som inkluderar eventuella avgifter för frakt, betalning samt moms.

Vilka betalsätt som erbjuds kan bero på om du är privatperson eller företag och om du ska ha installation eller inte. De betalsätt som finns tillgängliga för just din situation visas i kassan i webbshoppen. Betalsätt inkluderar kortbetalning, Swish, delbetalning eller faktura genom Resurs och faktura genom Laddboxbolaget.

Om du betalar på faktura direkt till Laddboxbolaget så fakturerar vi efter leverans eller installation och fakturan skickas från Laddboxbolaget till dig. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto om inget annat har avtalats.

När du genomför ett köp på faktura så förbinder du dig att betala inom utsatt tid. Utebliven betalning inom angett förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Vi förbehåller oss rätten att kräva förskottsbetalning vid misstanke om bedrägeri. Förskottsbetalning kan även komma att appliceras på beställningar utan installation.

Delbetalning

Vid direktköp i webbshoppen kan privatpersoner välja att delbetala sin order genom Resurs.

Om du betalar efter installation genom faktura till Laddboxbolaget erbjuder vi delbetalning i samarbete med Resurs Bank. Du kan dela upp din betalning räntefritt på upp till 12 månader. Max kreditbelopp är 100 000 kr. Grundkraven för delbetalning är att du är minst 18 år och inte har några betalningsanmärkningar. När du väljer att använda delbetalning så kommer det göras en kreditupplysning. Läs mer och se exempel.

Grön teknik-avdrag

För ordrar upp till 100 000 SEK faktureras endast hälften av de godkända kostnaderna till dig som privatperson när Laddboxbolagets installation ingår i ordern. Den andra halvan ansöker Laddboxbolaget om från Skatteverket från. I de fall där du inte är berättigad för skattereduktion för grön teknik kommer vi kräva den andra och resterande halvan av dig. Detta kan uppstå om du använt dina skattereducerade medel redan.

Du som kund är ansvarig för vilka rättigheter du har till Grön Teknik-avdrag vid köp av Laddboxbolagets produkter- och tjänster.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter på Skatteverkets hemsida

ROT-avdrag vid övriga el-arbeten

När du köper en laddbox med installation hos oss, har du som kund möjlighet att beställa övriga el-arbeten av den elektriker som ska genomföra installationen. För dessa arbeten gäller inte grön teknik-avdraget eftersom det är kopplat till själva installationen av laddboxen. Däremot kan vi hantera ansökan om ROT-avdrag för dina övriga el-arbeten, som för privat personer får vara högst 50 000 kr per år.

Du som kund är ansvarig för vilka rättigheter du har till ROT-avdrag vid köp av Laddboxbolagets produkter- och tjänster.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter på Skatteverkets hemsida

Leverans

Vi erbjuder fri frakt på alla beställningar som inkluderar installation. Fraktpris för enskilda produkter framgår i kassan. Leveransen av beställda produkter sker på det sätt som orderbekräftelsen anger. Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att produkterna levereras i separata försändelser.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta via e-post.

Du som kund ansvarar för att allt i din order finns hemma hos dig vid installationsdatumet. Vi får därför be dig kontrollera din order innan tid bokas med installatör.

Följesedel skall åtfölja varan.

När varan överlämnas till köparen skall köparen göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera att rätt artiklar finns med i ordern.

Då varan avemballeras, eller i annat fall innan varan monteras, skall mottagningskontrollen fullföljas.

Installation

Laddboxbolaget samarbetar endast med installationpartners som är auktoriserade för elinstallationer. De som utför installationer för vår räkning är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket med egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen (2016:732) och är behöriga elsäkerhetsledare för egna arbeten och har nödvändiga kunskaper för det. Vi hänvisar till Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 samt i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Läs mer hos Elsäkerhetsverket för mer detaljer.

Vid standardinstallation så levererar vi i enlighet med offerten eller orderbekräftelsen från beställningen. Arbeten utöver standardinstallationen utförs enligt vår prislista för installationsarbeten. Arbeten utöver det som listats i beställningen kan beställas direkt från installatören och faktureras av Laddboxbolaget efter utfört arbete.

Om det skulle finnas avvikelser för regioner så finns information om detta när du väljer tjänsten.

Marknadsföring

Laddboxbolaget förbehåller sig rätten att använda bilder från installationer ute hos kunder i marknadsföringssyfte. Bilderna kommer inte innehålla registreringsplåtar, adresser eller kontaktuppgifter. Kunden får meddela Laddboxbolaget om bilder från installation önskas att inte publiceras. 

Serviceavtal

För din trygghet erbjuder Laddboxbolaget serviceavtal för din laddanläggning. Priser är inklusive moms och gäller per laddpunkt. Pris kan skilja sig mellan privatpersoner och företag.

Vad du får av Laddboxbolaget

  • Vi optimerar större anläggningar i takt med att fler använder ladduttagen. Optimeringen ger en mer rättvis fördelning av befintlig ström.
  • Support av bilens och laddboxens app för att optimera laddning. 
  • Experthjälp via telefon, chatt och e-post.
  • Felsökning av anläggning vid problem.
  • Kostnadsfri reparation av elektriker vid garantiåtgärd.

Ändringar av avtalet

Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som är till nackdel för dig informerar vi om (t.ex. via SMS) minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du har alltid rätt att säga upp avtalet eftersom det saknar bindningstid. Om du istället fortsätter använda tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar vi det som att du accepterar förändringen. 

Om en tredjepartstjänst upphör har Laddboxbolaget rätt att upphöra med att leverera tjänsten. Laddboxbolaget kommer i sådant fall informera dig senast en månad innan tjänsten upphör.

Uppsägning av avtalet

Då avtalet saknar bindningstid får du när som helst säga upp avtalet genom att meddela Laddboxbolaget via e-post. Då avtalet löper tillsvidare med förnyelse varje kalendermånad upphör avtalet vid nästkommande månadsskifte. Betalar du årsvis förlängs avtalet var tolfte månad. Säger du upp avtalet under avtalets tolvmånadersperiod löper avtalet tills avtalsperioden är slut. Betalda avtalsperioder återbetalas ej. 

Laddboxbolaget får säga upp avtalet, helt eller delvis med 30 dagars uppsägningstid.

När avtalet upphört stängs tjänsterna omedelbart av. Du ska genast betala eventuella obetalda fakturor eller avgifter som hänför sig till tiden innan avtalet upphörde.

Garanti

Vi lämnar minst 2 års garanti på alla laddboxar samt installationsarbetet.

Om det skulle uppstå fel på produkterna har du som kund produkt-garanti. Kan inte felen relateras till produkternas funktion eller installationen av laddboxen med tillbehör, utan bero på användning av produkterna eller på befintlig elutrustning i elcentralen, kan kostnader för teknisk undersökning, reparationer och ersättnings-laddboxar debiteras dig som kund.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp och returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster samt förutsätter att du meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten senast inom 14 dagar från att du mottagit din beställning, företrädesvis skriftligt via e-post.

Returnerade varor returneras väl emballerade, i fint skick och i originalkartong till Laddboxbolaget inom rimlig tid, senast 10 dagar från att du meddelat oss att du vill utnyttja ångerrätten. Vi tar ut en returavgift på 300 kr för att täcka kostnader för frakt och förbehåller oss rätten att göra ett prisavdrag upp till 20% om varorna ej har returneras väl emballerade, i fint skick och i originalkartong.

Om du önskar använda ångerrätten, kontakta oss via e-post med ordernummer som referens och se instruktioner för retur längre ner på sidan.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket.

Returer

Om du vill göra en retur, kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@laddboxbolaget.se med ordernumret samt vilka varor som returen gäller. Vi återkommer till dig och hjälper dig att skicka produkterna.

Vi tar ut en returavgift på 300 kr för att täcka fraktkostnader och förbehåller oss rätten att göra ett prisavdrag upp till 20% om varorna returneras senare än 25 dagar från att du mottagit dem, eller att varorna ej returnerats emballerade, i fint skick och i originalkartong. Vi godkänner inte returer som returneras efter 25 dagar där produktens kartong är öppnad eller om produkten är använd.

Ansvarsförsäkring

Laddboxbolaget har en ansvarsförsäkring som uppgår till 200 prisbasbelopp. 
Laddboxbolagets ansvarsförsäkring gäller för både privat- och företagskunder.

Force majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om det beror på händelse av krig, terrorism, sabotage, brand, översvämning, ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser utanför vår kontroll.

Bedrägeri

Laddboxbolaget förbehåller sig rätten att häva ett köp vid misstanke om bedrägeri.

Varukorg