Laddstolpar i bostadsrättsförening

Laddstolpe BRF

Laddstolpar i bostadsrättsföreningar blir mer eftertraktat för var dag som går. Det statliga stöd som finns i samband med förmånerna som kommer med köp av laddbara fordon har bekräftat trenden som finns för elbilar i Sverige.

Skiftet mot elbilar händer nu

Utvecklingen av laddbara bilar går i rasande fart och fler och fler behöver kunna ladda bilen i sin BRF eller samfällighet. Antalet laddbara fordon i Sverige har ökat med omkring 90% senate året enligt statistik från Power Circle och enligt de senaste rapporterna är ungefär varannan nyregistrerad bil laddbar.

Behovet av laddstolpar i bostadsrättsföreningarna ökar

Behovet av laddstolpar i bostadsrättsföreningar ökar i många fall snabbare än utbyggnaden av laddplatser. BRF-styrelserna hinner helt enkel inte med att etablera laddstolpar i den takt som behövs.

Många bostadsrättsföreningar känner att det verkar komplicerat att komma igång med laddstolpar. Vi reder vi ut hur det fungerar och vad ni som BRF behöver tänka på.

Kartlägg behoven av laddplatser

Undersök intresset hos medlemmarna av laddstolpar och ta reda på hur många laddplatser ni behöver i dagsläget och hur många ni kan tänkas behöva om något år.

Planera för framtiden genom att räkna med fler laddstolpar än det aktuella behovet av laddbara bilar då detta bara kommer öka.

Undersök förutsättningarna för laddstolpar i er BRF

Det finns mycket som påverkar förutsättningarna för att installera laddstolpar. Har ni garage eller öppen parkering? Behövs markarbete? Hur ser det ut med elcentral, kapacitet och vilka eldragningar behöver göras?

För att svara på vissa av dessa frågor kan ni som bostadsrättsförening behöva platsbesök av elektriker för att gå igenom era förutsättningar.

Skillnad på laddbox och laddstolpe

Skall en laddbox installeras i ett garage görs det enklast på pelare eller väggar längs parkeringsplatserna. I vissa fall då åtkomligheten är begränsad kan laddboxarna monteras på en stolpe som fästs i taket.

Att installera laddbox utomhus kan göras på två sätt. Finns ett parkeringsräcke installeras fördelaktigt varje laddbox på en stolpe som monteras på räcket. Finns inget räcke att tillgå installeras laddboxar på stolpar som stabiliseras med hjälp av ett betongfundament som förs ned i marken.

Juridiska aspekter

Äger bostadsrättsföreningen marken där laddplatserna ska finnas? Om inte så måste ni nå en överenskommelse med markägaren.

Om föreningen äger garage- eller parkeringsplatserna kan styrelsen ta beslut själva, annars kan det krävas att det röstas igenom på en stämma.

Fördelning av kostnader

Hur vill ni som bostadsrättsförening göra med investeringen för laddstolpar? Många föreningar tar hela kostnaden för installation och drift och tar sedan igen det på avgifterna för laddplatserna. Antingen via förhöjda parkeringsavgifter eller kostnader för laddning.

Det kan även vara bra att ha gästplatser i åtanke. Att kunna erbjuda laddplatser för gäster kan både vara uppskattat och ge intäkter till bostadsrättsföreningen.

Fördelarna med laddstolpar i bostadsrättsföreningen

Med laddstolpar i föreningen kan medlemmarna ladda sina bilar och ha möjligheten att göra framtidssäkra och miljövänliga val för sin nästa bil.

Laddstolpar höjer värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv. Många som köper lägenhet idag undersöker möjligheten för laddplatser och ser det som en viktig aspekt. För ägare av elbilar kan detta vara direkt avgörande vid köp av ny bostadsrätt.

Efter den initiala investeringen kan laddstolpar skapa intäkter till föreningen över lång tid framåt beroende på hur föreningen valt att göra med betallösningen.

Som BRF kan ni få bidrag för laddstolpar från Naturvårdsverket

När er bostadsrättsförening installerar laddstolpar kan ni utnyttja Naturvårdsverkets bidrag Ladda bilen. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp med maximalt 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Bidraget kräver att de boende i bostadsrättsföreningen är de huvudsakliga användarna av laddstolparna. Föreningen kan ansöka om bidraget nio månader innan, eller upp till sex månader efter installationen.

Läs mer om bidraget och hur man ansöker hos Naturvårdsverket.

Låt oss hjälpa er

Vill ni komma igång med laddstolpar? Läs mer om hur vi kan hjälpa er med att installera laddboxar i er bostadsrättsförening.

Varukorg