Installera laddbox hemma

När man skaffar elbil eller laddhybrid är det naturligt att installera en laddbox hemma för att ladda så smidigt som möjligt. Beställ din laddbox från oss och få allt installerat och klart för att ladda din bil.

Så går det till att installera laddbox

Här kan du se hur hela processen ser ut när du som privatperson beställer en laddbox med installation från oss.

Lägg beställning

Beställ en av våra laddboxar med Standardinstallation direkt i vår webbshop. Kontakta oss gärna på telefon, e-post eller chatt om du vill ha personlig hjälp. Vi finns vid din sida hela vägen!

Information inför installation

Efter du lagt din beställning kommer du bli kontaktad och ombedd att lämna information inför installationen, så elektrikern känner till dina förutsättningar.

Boka in installation

När du har skickat in information inför installationen kommer du bli matchad med en elektriker och få boka tid för installation. De produkter du beställt kommer skickas till din leveransadress i god tid innan installationsdatumet.

Installation av laddboxen

Vår installatör kommer hem till dig och installerar laddboxen på lämplig plats i samråd med dig, vid den tidpunkt ni bestämt. Om något arbete utöver Standardinstallation krävs informerar installatören dig om det.

Nyckelfärdig laddbox

Efter installation säkerhetstestas och driftsätts laddstationen av installatören och arbetsplatsen städas. Installatören går igenom installationen med dig och laddboxen är redo att användas.

Avdrag och slutfaktura

När installationen är genomförd sköter vi avdragsprocessen hos Skatteverket. Eventuella tillägg täcks av skatteavdraget på 50% och kommer då på en slutfaktura.

Detta ingår i vår Standardinstallation

  • Montering av laddbox på vägg av certifierad installatör
  • 10 meter 3-faskabel mellan elcentral och laddbox
  • Säkring anpassad till vald laddbox
  • 1 håltagning i gips eller trä
  • Säkerhetstest och driftsättning av installerad laddbox
  • Städning
  • Genomgång av installationen med dig

Jordfelsbrytare A inkluderas för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.

Alla komponenter håller Europa-standard.

Förutsättningar för Standardinstallation

Vi driftsätter laddboxen och uppkoppling mot hemmets WiFi ingår. Om signalstyrkan på ditt trådlösa nätverk är för svag kan det resultera i att vi inte kan koppla upp laddboxen mot nätverket i samband med installation. Detta kan du som kund enkelt göra i efterhand efter att signalstyrkan på hemmets WiFi har förbättrats vid laddstationen.

För att kontrollera signalstyrka på ditt WiFi rekommenderar vi dessa appar:
Android: Net Signal
iOS: Airport-verktyg

Om du önskar installera en laddbox vid ett hus som inte är i direkt anslutning till huset där elcentralen finns, skall detta förberedas innan vi kommer ut. Du som kund är då ansvarig för att gräva ner slang. Om slangen inte skulle vara förberedd när vi kommer hem till dig debiteras en utkörningsavgift enligt prislistan nedan och vi får återkomma när slangen förberetts. Vi hjälper gärna till med att hitta ett lämpligt företag för grävtjänster.

Priset på Standardinstallation förutsätter även att laddboxen monteras på vägg och att det finns plats i elcentralen.

För att kunna installera laddboxen kommer vi antingen installera en säkring eller personskyddsautomat i din elcentral. Dessa tar 3 respektive 4 modulplatser i din central. Har du beställt lastbalansering tar dessa 1-3 modulplatser i din centtral. Finns det inte plats i din central eller att andra tillägg behövs under installationen som överskrider standarsinstallationen.

Se prislista för tillägg

Installation av laddbox

Säkerhet i fokus

För att uppfylla alla krav för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. Separat säkring anpassad till laddboxen ingår i Standardinstallationen. För laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare installerar vi en jordfelsbrytare A vilket också ingår i installationen.

Installationen utförs av en behörig elektriker som kontrollerar att laddboxen är korrekt ansluten till elnätet med tre faser.

Därför ska du installera en laddbox

Vanliga eluttag är inte dimensionerade för hög effekt under lång tid vilket elbilsladdning innebär. Att ladda elbil i vanligt schuko-uttag medför risk för överhettning och i värsta fall brand.

Säkert
För att ladda på ett säkert sätt rekommenderar Elsäkerhetsverket laddning i laddbox.

Snabbt
Laddning i vanligt eluttag kan göras i 2,3 kW vilket motsvarar ungefär 1 mil per timme. Med laddbox hemma kan du ladda i upp till 22 kW, eller 11 mil per timme.

laddbox installation
Installera laddbox Bidrag

50% bidrag vid installation av laddbox hemma

När du beställer laddbox med installation finns bidrag att få på upp till 50%. Material och arbete för installationen är godkända för skattereduktion av grön teknik.

För att kunna ansöka om bidrag för laddbox med installation behöver Laddboxbolaget fastighetsbeteckningen för den bostad där installationen görs. Fastighetsbeteckningen hittas under ”Fastigheter och bostad” på Mina sidor på Skatteverket.

Partners i hela landet

För att du som kund ska få en snabb och trygg installation av din laddbox jobbar vi med installatörer över hela landet.

Marknadens största utbud med lokal service nära dig.

installation av laddbox
Installera laddstolpe hemma

Installera laddstolpe hemma

Om man saknar en vägg där man vill ladda bilen så kan man även montera laddboxen på en stolpe.

För att installera en laddstolpe krävs ett stolpfundament och nedgrävning av stolpen. Vill du veta mer om hur du kan installera en laddstolpe hemma? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Övriga elarbeten?

Många som installerar laddbox hemma passar även på att få andra elarbeten utförda när en elektriker ändå är på plats.

Har du något extra du vill ha hjälp med? Ange det när du lägger din beställning så har installatören informationen i förväg.

Elarbete

Vanliga frågor om installation av laddbox hemma

Vad kostar det att installera laddbox hemma?

Vårt pris för en standardiserad installation av laddbox ligger vanligtvis mellan 6495 och 7495 kr Då är allting installerat och klart. I priset ingår allt som behövs för de flesta installationer. Vid omständigheter utöver normalfallet kan tillägg tillkomma.

Enklast och billigast är att installera laddboxen på en vägg. Har man ingen vägg vid sin parkeringsplats och vill installera laddboxen på en stolpe så tillkommer kostnaden för själva stolpen samt att kan behövas en separat grävtjänst för att få stolpen på plats.

Utöver installationen så tillkommer kostnaden för själva laddboxen. Beroende på vilken laddbox man väljer och vilka tillbehör som läggs till varierar priset. Går man upp i prisklass finns även laddboxar som laddar två elbilar samtidigt.

Hur lång tid tar installationen?

Ungefärlig tid för en standardinstallation brukar vara ett par timmar. Finns det extra arbete som behöver utföras kan det ta längre tid.

Hur lång tid från beställning till installation?

När du beställer laddbox med installation hos Laddboxbolaget kan du förvänta dig att få installation bokad inom 2-3 veckor i tätort och 3-4 veckor i glesbygd. Vill du ha installation längre fram i tiden går det också bra.

Behöver man säkra upp husets huvudsäkring?

Om du väljer en laddbox med lastbalansering kan det räcka med 16A på huvudsäkringen. Annars rekommenderar vi att säkra upp i elcentralen.

Behöver man vara på plats vid installationen?

Vi brukar vilja att du som kund är närvarande vid installation för att kunna informeras av installatör, svara på frågor som kan dyka upp samt möjliggöra uppkoppling av laddboxen mot ditt WiFi.

Vem får installera en laddbox?

En laddbox måste installeras av en auktoriserad elektriker från ett registrerat elinstallationsföretag. Du kan själv kontrollera vilka företag som har behörighet på Elsäkerhetsverket.

Notera också att skatteavdraget endast gäller om samma företag som säljer laddboxen också står för installationen. Så vill du använda avdraget kan du inte köpa endast laddbox och sedan anlita en separat elektriker för att utföra installationen.

Får man installera laddbox själv?

Nej, det är förbjudet att själv installera laddbox då det måste göras av certifierad elektriker.

Görs det platsbesök innan installation görs?

Vi brukar inte göra separata platsbesök innan installationen, utan samlar in förutsättningarna genom att prata igenom det med dig som kund. Om du av speciell anledning önskar platsbesök kan vi erbjuda det som en tilläggstjänst. Vill du boka ett platsbesök, kontakta oss.

Hur fungerar bidraget när man installerar laddbox?

När du installerar laddbox till ditt radhus eller villa är material och arbete avdragsgillt som grön teknik. Bidraget för laddbox täcker 50% av material och arbete. När vi installerar laddbox hemma hos dig sköter vi hela processen och avdraget görs direkt på fakturan. Avdraget för grön teknik är på maximalt 50 000 kr per år och person.

Var installeras laddboxen?

När vi installerar laddbox hemma hos dig blir det på den plats du bestämmer, givet att förutsättningarna för installation finns. Vi hjälper dig gärna att hitta bästa platsen för laddboxen på, där det blir enkelt att ladda bilen samt dra kablar till laddboxen.

Hur vet man om ens WiFi räcker?

Om du är osäker på om laddboxen kommer få en bra WiFi-uppkoppling på den plats du tänkt kan du mäta signalstyrkan på platsen med hjälp av din mobiltelefon och en app.

Android:
Ladda ner appen Net Signal

iOS:
1. Öppna App store och hämta appen “Airport-verktyg“. Det är Apple själva som gör denna app.
2. Gå in i telefonens Inställningar, och leta upp appen “AirPort”, se till att switchen “Wi-Fi-sökare” är påslagen.
3. Starta appen Airport och peka på “Wi-Fi-sökning” längst upp till höger. (OBS detta val finns inte om du inte gjort steg 2 ovan)
4. Se till så att söktiden är “kontinuerlig” och peka på “Sök” längst upp till höger.
5. Efter ett tag dyker alla accesspunkter som du och dina grannar har upp i listan. Om det är svårt att hitta din accesspunkt så kan du söka efter den genom att mata in en del av namnet i sökrutan.
6. Signalstyrkan visas i dBm vid “RSSI”. En godkänd signalstyrka för lastbalanseringen är som lägst -80 dBm.

Om du mäter signalen vid elmätaren för lastbalanseringen, observera att du kan behöva stänga luckan till elcentralen så gott det går för att mätningen ska visa korrekt signal när skåpet är stängt, eftersom det kommer vara stängt efter installation.

Hur vet man vilken huvudsäkring man har?

Det enklaste sättet att se storleken på sin huvudsäkring är att kolla på senaste fakturan från ditt elbolag. Säkringens storlek står angiven på fakturans baksida under “Elnät”.

Säkringsstorleken framgår även av vilken färg den lilla brickan på huvudsäkringen har.
Grå = 16A
Blå = 20A
Gul = 25A
Svart = 35A

Hur hittar man sin elcentral?

Huvudcentralen sitter oftast i ett fasadmätarskåp på utsidan av huset. I fasadmätarskåpet finns elmätare och fastighetens huvudsäkring. Från detta skåp matas huset med el som fördelas via undercentralen/proppskåpet. Personskyddsbrytaren till laddboxen kan placeras i huvudcentralen eller undercentralen så länge den placeras efter mätpunkten för fastigheten. Vid installation av laddbox väljer elektrikern vad det är mest lämpligt att utrustningen placeras.

Hur fungerar det om man vill gräva ner kabeln mellan elcentral och laddbox under marken?

Om kabeln mellan elcentral och laddbox ska gå under mark behöver den grävas ner. Om kabeln ska grävas ner så vill vi att grävningen är gjord när elektrikern kommer ut och ska göra installationen. 

Utöver själva grävjobbet behövs även ett gult markrör med dragtråd nergrävt. Röret ska vara 50 mm i diameter rekommenderas ligga 35 cm under marken.

Hur fungerar det om man vill montera laddboxen på en stolpe?

Du kan beställa laddbox med komplett stolpe på vår hemsida. Produkterna skickas till dig i god tid innan installation. Grävning är tyvärr inget installatören kan bistå med utan Innan elektrikern kommer ut ska stolpfundamentet grävas ner, samt grävning för kabeldragning mellan stolpe och elcentral.

Utöver själva grävjobbet behövs även ett gult markrör med dragtråd nergrävt där kabeln mellan laddbox och elcentral ska dras. Röret ska vara 50 mm i diameter rekommenderas ligga 35 cm under marken.

Vilken effekt är installationen på?

Vår standardinstallation är på 11 kW laddeffekt. Det betyder att kabeln mellan elcentralen och laddboxen klarar 11 kW och säkringen dimensioneras för 11 kW.

Har man en lite större huvudsäkring kan det vara en god idé att uppgradera installationen till 22 kW laddeffekt. Då uppgraderas kabeln mellan laddbox och elcentral för att klara 22 kW och säkringen till laddboxen matchar din huvudsäkring.

Vad ska man tänka på för laddboxens placering?

Var och hur man installerar laddboxen beror på ett flertal faktorer. Saker att ta hänsyn till är t.ex. bilens parkering, möjligheterna för enkel kabeldragning, WiFi-täckning och hur exponerad laddboxen blir för slitage.

Tycker du att det är svårt att veta bästa platsen för laddboxen att installeras? Kolla in vår artikel om placering av laddbox eller kontakta oss för gratis rådgivning genom att ringa 010-643 96 80 eller maila oss på info@laddboxbolaget.se.

Installeras en jordfelsbrytare till laddboxen?

Ja, reglerna för elinstallation kräver att en separat jordfelsbrytare till laddbox. Vissa laddboxar har jordfelsbrytare inbyggd. För de laddboxar som kräver extern jordfelsbrytare installerar vi alltid det. Eventuell installation av jordfelsbrytare ingår i vår Standardinstallation och är inget du behöver fundera på.

Kan det bli extra kostnader för installationen?

Allt som behövs för de allra flesta installationer ingår redan i vår Standardinstallation. Skulle det vara så att du har speciella förutsättningar som kräver mer material eller extra arbete så kan det tillkomma kost

Vill du veta mer?

Ring oss på 010-643 96 80 om du vill höra mer om hur installation av laddbox hos dig kan se ut.

Du kan även kontakta oss på info@laddboxbolaget.se.

niklas laddboxbolaget support

Prislista för tillägg vid installation av laddbox

När vi installerar laddboxen hos dig kan det finnas vissa omständigheter som gör att komponenter eller arbeten utanför Standardinstallationen krävs. Här kan du vad de olika tilläggen kostar. Alla tillägg är inklusive montering.

TilläggBeskrivningPrisPris efter avdrag
Kabel 16A 3-fas 330 kr/m165 kr/m
32A 3-fas 390 kr/m195 kr/m
Kabel för lastbalansering16A 3-fas430 kr/m215 kr/m
32A 3-fas450 kr/m225 kr/m
Signalkabel till lastbalansering eller nätverkCat 6160 kr/m80 kr/m
Dragning av kabel i befintligt rör som har dragtråd50 kr/m25 kr/m
Kabelskydd290 kr/m145 kr/m
HåltagningGips, trä och plåt490 kr/st245 kr/st
Betong (max 25 cm)590 kr/st295 kr/st
Betong (max 50 cm)790 kr/st395 kr/st
Installation vägguttag1 490 kr/st745 kr/st
Extra arbetstimmeArbete kopplat till tillägg990 kr/h495 kr/h

Alla priser på tillägg är inklusive moms och innan bidrag på 50%. Monteringen ingår. Eventuella tillägg läggs på fakturan efter genomförd installation.

Ytterligare material och arbete avtalas med elektriker under installation av laddstationen.

Prislista på övriga tjänster

Utöver själva installationen erbjuder vi även andra närliggande tjänster. Du kanske vill höja din huvudsäkring i samband med att du skaffar laddbox, eller boka ett platsbesök för att få en grundlig undersökning av dina förutsättningar och hjälp att planera din installation.

TjänstPris
Tillbyggnad vid elcentral (då det inte finns plats i befintlig elcentral)1 495 kr/st
Platsbesök / Utkörning2 290 kr
Höjning av huvudsäkring 20A2 195 kr
Höjning av huvudsäkring 25A2 395 kr
Höjning av huvudsäkring 35A2 555 kr

Alla priser på tjänsterna är inklusive moms.

Varukorg