Bidrag för laddbox 2022 – Status för grön teknik

Laddbox bidrag 2022

1 januari 2021 trädde avdraget för grön teknik i kraft och nu har vi levt med det i snart ett år. Många undrar nu vad som händer med laddboxbidraget när vi går in i 2022 då varken regeringen eller Skatteverket har kommit med några definitiva besked.

Det gällande bidraget ersätter upp till 50% av kostnaden för material och arbete när du installerar laddpunkt till elfordon, upp till maximalt 50 000 kr. Bidraget för laddbox med installation gäller under förutsättning att samma företag som säljer laddboxen även sköter installationen. Då inget annat kommunicerats för 2022 antar i dagsläget både privatpersoner och företag att det kommer fortsätta fungera likadant.

Regeringen är ytterst ansvariga för att ta eventuella beslut om ändringar kring bidraget och Skatteverkets roll är att exekvera på detta.

Grön teknik 2022 – Vad säger Skatteverket?

Vi har varit i kontakt med Skatteverket som menar att det som gäller är det som står på deras webbplats. Där framgår att avdraget för grön teknik gäller från och med 1 januari 2021. Det saknas dock ett slutdatum för giltigheten vilket pekar på att avdraget gäller tills vidare.

Skatteverket har heller inte signalerat att det skulle komma några ändringar kring det gröna avdraget.

Varukorg