Elsäkerhetsverket har beslutat om säljstopp för Easee

Easee Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har senaste året granskat 6 av de vanliga laddboxarna på svenska marknaden. Nu har ett beslut om säljstopp tagits för Easee laddbox. Detta innebär att Easee Home och Easee Charge beläggs med säljförbud.

Uppdatering 2023-06-28 – Status för åtgärd av installerade laddboxar:

16 juni 2023 skulle Easee inkomma med en åtgärdsplan för installerade laddboxar till Elsäkerhetsverket. Åtgärdsplanen granskas nu av Elsäkerhetsverket och deras svar till Easee efter 24 juli.

24 Juli är sista datumet då Elsäkerhetsverket ska inkomma med svar till Förvaltningsrätten om ärendet om försäljningsförbud som är överklagat av Easee.

Elsäkerhetsverket har publicerat en mer detaljerad statusrapport i ärendet med Easee här.

Uppdatering 2023-03-30:

Easees överklagan nekas
Easee skickade in en överklagan mot försäljningsförbudet till förvaltningsrätten. Detta har nu nekats, där förvaltningsrätten inte ser anledning till inhibition (att förbudet pausas i väntan på dom).

Åtgärdsplan inom 3 månader, sen åtgärd inom 9 månader
Elsäkerhetsverket har gett Easee 3 månader för att komma fram med en åtgärdsplan och meddela vilka åtgärder denne tänker vidta för att korrigera de brister Elsäkerhetsverket påtalat. Därefter har Easee 9 månader på sig att utföra dessa åtgärder.

Att göra egna åtgärder innan tillverkaren har presenterat en åtgärdsplan rekommenderas inte då det är osäkert huruvida det löser bristerna.

Användning av Easee laddbox
Elsäkerhetsverket säger att man kan fortsätta använda sin laddbox och att ett försäljningsförbud inte innebär användningsförbud.

Vad händer nu?

Laddboxar som redan är installerade kan komma att få en åtgärd av bristerna. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Laddboxar i lager hos leverantörer och återförsäljare ska återkallas och inga nya laddboxar får säljas.

Easee har 3 veckor på sig att överklaga beslutet vilket de kommunicerat att de ska göra.

Vad gör jag som har en Easee installerad?

Nu är det tillverkaren som har ansvar att återkoppla om ett åtgärdsförslag.

– Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman på Elsäkerhetsverket.

Din laddbox har inte användningsförbud och Elsäkerhetsverket anser inte att Easees laddboxar är direkt farliga utan att den har brister. Skulle de anse den som farlig skulle de återkalla alla laddboxar även från konsumenter och ge den användningsförbud, vilket inte är fallet utan de har sagt att Easee ska återkomma med en åtgärd till installerade boxar.

Laddboxbolaget för dialog med Elsäkerhetsverket, tillverkare och grossist om vägen framåt och återkommer med information om åtgärd när vi vet mer. Artikeln updateras.

I dagsläget har det installerats över 100 000 Easee-laddare i Sverige och Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för produkten.

Varför har Easee fått försäljningsförbud?

Anledningen till försäljningsförbudet är att jordfelsbrytaren och DC-skyddet inte uppfyller kraven i de standarder som de är deklarerade för.

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vad gör Laddboxbolaget?

Vi följer försäljningsförbudet och slutar sälja Easees laddboxar med omedelbar verkan.

Vi kontaktar alla kunder som beställt en laddbox från Easee men som ännu inte fått den installerad, och hittar en motsvarande lösning.

Vi avvaktar information från Easee och leverantörer om hur redan installerade laddboxar kommer hanteras.

Mer information

Elsäkerhetsverkets nyhet om beslutet:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Easees överklagar beslutet:
https://easee.com/se/artiklar/easee-overklagar-elsakerhetsverket-beslut/

Varukorg