Jordfelsbrytare till laddbox – Så funkar det!

Jordfelsbrytare laddbox

I och med att Elsäkerhetsverket haft synpunkter på Easees lösning för jordfelsbrytare har vi på Laddboxbolaget ett större intresse om hur jordfelsbrytare fungerar för laddboxar. Därför ska vi på ett enkelt sätt gå igenom det viktigaste för att förstå hur det hänger ihop.

Vad är en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare är en elektrisk säkerhetsanordning som skyddar från elektriska stötar och förhindrar att brand kan orsakas av jordfel. Jordfelsbrytaren övervaka strömmen som går igenom en krets och bryter strömmen om den upptäcker ström som läcker mellan kretsarna, så kallat jordfel.

Genom att installera jordfelsbrytare minimerar man risken för elektriska stötar och bränder. Jordfelsbrytare ersätter inte traditionella säkringar eller kretsbrytare, utan fungerar som ett extra skyddslager. Jordfelsbrytare kan upptäcka fel både i elanläggningen och i anslutna apparater.

Jordfelsbrytare till laddbox

När man installerar en laddbox ska det alltid finnas en egen jordfelsbrytare för laddboxen. Det är ett krav enligt elinstallationsreglerna att laddpunkten är skyddad av en jordfelsbrytare, antingen inbyggd i produkten eller separat monterad i elanläggningen. För laddboxar som inte har inbyggt jordfelsbrytare ska det alltså installeras extern jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytare typ A vs typ B

Det finns två olika typer av jordfelsbrytare. En vanlig jordfelsbrytare brukar kallas typ A. Jordfelsbrytare typ B innehåller även skydd mot likströmsfel.

DC-skydd ofta inbyggt i laddboxen

Laddboxar ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC-skyddet skyddar mot läckage av likström (DC) som är den typ som finns i elbilens batteri.

De flesta laddboxar har inbyggt DC-skydd. Då räcker det med en jordfelsbrytare typ A. Om DC-skydd skulle saknas i en laddbox krävs jordfelsbrytare typ B i installationen.

Test av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare håller inte för alltid så kräver regelbunden testning för att verifiera att det fungerar som den ska. Alla jordfelsbrytare ska ha en testknapp som kan används för att kontrollera funktionen. Elsäkerhetsverket säger att jordfelsbrytare ska testas minst två gånger per år.

Installation av laddbox

Säkra installationer av laddboxar

Elsäkerhet är en självklarhet för oss på Laddboxbolaget och vi följer alltid enligt de säkerhetsregler som gäller och alla installationer utförs av behöriga elektriker.

Läs mer om hur det fungerar att installera laddbox hemma eller kolla in våra laddboxar.

Vill du veta mer om säkerhet kring laddpunker och hur man kan underhålla dessa, läs vidare hos Elsäkerhetsverket.

Varukorg