Klimatläget mer akut enligt ny rapport

Utsläpp i klimatet

FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), har precis publicerat en ny stor rapport om utvecklingen av vårt klimat på jorden.

Enligt de nya prognoserna riskerar vi att ha förbrukat vår utsläppskvot 10 år tidigare än man trott.

Klimatpanelen menar också att det är ett otvivelaktivt faktum nu att anledningen till planetens uppvärmning och det extremväder som blir allt vanligare är en direkt effekt av vårt utsläpp av växthusgaser.

Jordens medeltemperatur och Parisavtalet

Sen den industriella revolutionen startade i mitten av 1700-talet har planetens medeltemperatur stigit 1,1 grader. Vid Parisavtalet 2015 enades man internationellt om att hålla den globala medeltemperaturen under 2 grader och helst under 1,5 grader.

Nu måste vi sänka utsläpp av växthusgaser snabbt

I dagsläget släpper vi sammanlagt ut 40 miljarder ton koldioxid per år och denna siffra ökar just nu istället för att minska. För att kunna klara klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning kan vi endast släppa ut en viss mängd växthusgaser till.

IPCC:s senaste rapport visar nu på att vi kommer att nå 1,5 graders uppvärmning 10 år tidigare än man trott innan. Enligt prognosen måste vi sänka utsläppen till noll omkring 2050 så nu måste trenden vändas snabbt.

Transportsektorn stor för en stor del av utsläppen och nu blir det allt viktigare att vi snabbt kan ställa om till en fossilfri fordonsflotta genom elektrifieringen.

Om rapporten

Rapporten är en total genomgång av den senaste forskningen kring klimatutvecklingen och baseras på 14 000 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om IPCC och klimatrapporten hos SMHI.

Varukorg