Frekvensreglering – Få ersättning genom stödtjänster och batteri

Har du ett batteri eller har du tänkt att skaffa ett och vill koppla upp det mot stödtjänster? Då kan det vara mycket god tid att gör det nu. Du kan vara med och hjälpa till att avlasta det Svenska Kraftnätet samtidigt som du kan få en extra intäkt som sköter sig självt. Allt tack vare Laddboxbolagets kompletta batteripaket.

Stödtjänster

Hur regleras frekvensen i elnätet? Tänk dig att halva Sveriges befolkningen kommer hem och tänder lampor och sätter på spisen för att laga mat, samtidigt. Detta kan inte elnätet stödja och frekvensen sänks då väldigt hastigt. För att kunna möta efterfrågan på ström använder sig Svenska Kraftnät av lagrad elenergi som finns bland annat i batterier. Strömmen från batterierna som balanserar nätet är en stödtjänst, och är något som Svenska Kraftnät köper in för att stötta upp vid behov. Svenska kraftnät tar av den lagrade elen från batterier fram tills att elnätets egna produktion kommit ikapp och kan möta efterfrågan själv, genom bland annat vatten eller vindkraft. Om alla sedan stänger av spisen samtidigt blir det ett motsatt problem, produktionen blir då för hög och den minskande efterfrågan skapar en överbelastning på nätet. I det läget laddas den el som blir överflödig över till batterier där den lagras tills den behövs igen.

Vad är frekvensreglering?

Frekvensreglering eller frekvensbalansering refererar till processen att upprätthålla en stabil frekvens i vårt elnät. Frekvensen i elsystemet mäts i hertz (Hz), och i Sverige ligger den normalt sett på 50 Hz. Frekvensreglering är avgörande för att säkerställa att elförsörjningen är konstant och att systemet inte upplever över – eller underspänning som kan orsaka skador och strömavbrott. Skulle frekvensen i nätet sjunka eller höjas för mycket kan både industrier eller din hemelektronik ta skada. Frekvensreglering ger nätstabilitet genom att hantera plötsliga förändringar i belastningen.

Föreställ dig en perfekt balanserad våg – detta är det svenska kraftnätet när produktion och efterfrågan av elektricitet möts. Ligger frekvensen högre eller lägre än 50 Hz behövs reglering med hjälp av exempelvis stödtjänster. Batteriet används för att lagra ström, eller för att mata ut energi som du sparat på ditt batteri.

Animerad bild på en våg med jämnvikt. På vänster sida är elproduktion och på höger sida är civilisation.

Budgivning

Svenska Kraftnät använder stödtjänster som handlas upp med hjälp av budgivning på det som kallas balansmarknaden. Där kan endast balansansvariga aktörer delta i budgivningen. Du som privatperson kan inte vara med i budgivningen personligen, utan du ingår i ett avtal med Laddboxbolaget som kopplar upp ditt batteri som stödtjänst till elnätet. Det är sedan av Laddboxbolaget du får din ersättning utbetald.

Det finns flera balansansvariga aktörer som kan ta del i budgivningen, men en av storspelarna är företaget CheckWatt som har det virtuella kraftverket Currently.

Stabiliserande tjänster

Vid störningar i systemet, när elnätet behöver extra stöttning men inte kan återhämta sig tillräckligt snabbt, krävs användning av olika åtgärder och resurser, bland annat:

  • FCR-D upp Frekvenshållningsreserv Störning uppreglering – fyller på effekt till nätet genom att ladda ur batterier, privatkund.
  • FCR-D ned Frekvenshållningsreserv Störning nedreglering – tar upp effekt från nätet genom att ladda upp batterier, privatkund.
  • FFR-Snabb frekvensreserv – för extremfall eller stora avvikelser, exempelvis industribatterier.
  • FCR-N Frekvenshållningsreserv för Normaldrift – stabiliserar frekvensen vid mindre frekvensavvikelser vid produktion eller förbrukning.

Vilka produkter behövs för stödtjänster?

Växelriktare

För att nyttja ett batterisystem krävs installation av en växelriktare som reglerar inmatning och utmatning av ström. Växelriktarens funktion är att omvandla likström (DC) till växelström (AC). En hybridväxelriktare utför omvandling från likström till växelström och vice versa. För att kunna koppla upp ditt batteri för stödtjänster måste du ha en hybridväxelriktare, detta för att batteriet ska kunna lagra energi och sedan mata ut den till nätet vid behov.

Vid installation av solceller blir användningen av en hybridväxelriktare nödvändig. Detta gäller oavsett om du tänker använda stödtjänster eller inte. Om du har en solcellsanläggning utan ett batteri kan du använda en vanlig växelriktare som inte är hybrid. Vid användning av en växelriktare från ett annat märke än Sungrow krävs ytterligare installation av en hybridväxelriktare för att kunna koppla upp ett batteri.

Om du inte har solceller men vill köpa ett batteri, behöver du också använda en hybridväxelriktare.

Styrmodul

När Laddboxbolaget installerar ett batteri kan en styrmodul läggas till i beställningen. En styrmodul är den produkt som får information från din balansaktör som talar om för växelriktaren vad den ska göra, och som i sin tur signalerar för batteriet om den ska mata in eller ur ström till nätet.

Batteri

Du behöver ett batteri för att balansaktören ska kunna ha en plats att lagra eller utvinna ström till kraftnätet.

Investera i rätt storlek på batteri

Laddboxbolaget säljer 3 vanliga storlekar på batterier, och vilket batteri som du bör köpa beror främst på hur mycket du är villig att investera. Desto större batteri desto mer ersättning får du. Storlekarna som går att välja mellan är 9,6 kWh, 12 kWh eller 16 kWh, och ersättningen som du erhåller är linjär. Vissa batterier kan du utöka kapaciteten på om intresse skulle finnas i framtiden.

Vad kan du tjäna på ett batteri?

Om du låter ditt batteri användas för balans i elnätet får du ersättning av Laddboxbolaget varje månad. En vanlig missuppfattning är att man endast får betalt om stödtjänsterna använder batteriet, men det är felaktigt. Du får betalt oavsett om ditt batteri används eller inte. Du får alltså betalt för att låta kapaciteten i ditt batteri vara tillgängligt.

Vilken summa man får utbetalt kan variera och beror på olika faktorer, den främsta faktorn är effekten som ditt batteri har. Om du har ett 9,6 kWh batteri är den historiska årsersättningen 25 636 kr, och genom att ha ett 16 kWh batteri så kan du få en historisk årsersättning på 42 726 kr. Detta baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Har du möjlighet att installera ett större batteri kommer du kunna tjäna mer pengar och vara till större hjälp för det svenska kraftnätet. Med installerat batteri ökar du även värdet på ditt hus om du någon gång vill sälja, ett bra sätt att framtidssäkra för dig själv.

Batteristorlek9,6 kWh12 kWh16 kWh
Ersättning per år17 841 kr23 788 kr29 735 kr

*Denna tabell visar CheckWatts estimat baserat på historiska utbetalningar och marknadens priser sedan 2020. Uppdaterad 2024-05-17.

Avdrag vid installation av batteri

Ett batteri är absolut en investering när man ser till priset, men med hjälp av ROT-avdrag erbjuds möjligheten att erhålla upp till 30% avdrag på arbetskostnaden för installationen.

Om du inte har tänkt att använda ditt batteri för stödtjänster kan du få 50% rabatt på batteripriset via Grön Teknik. Detta gäller endast om du har tänkt att använda ditt batteri för lagring av solel. Vid köp av solceller kan du dock få upp till 20% rabatt via Grön Teknik.

Elprisarbitrage

Då elpriserna alltid offentliggörs ett dygn i förväg gör detta det möjligt att ladda upp batteriet under perioder när elen är billig, och sälja tillbaka eller mata ut strömmen när priset är högt. Du får ersättning på din elfaktura när du säljer tillbaka el under dyrare timmar – Det är din balansaktör, i detta fall CheckWatt som bestämmer när det är läge att köpa eller sälja och när ditt batteri ska användas för elprisarbitrage eller andra stödtjänster.

Kan man installera batteri om man redan har solceller?

Ja det kan du! Om du redan äger solceller går det jättebra att köpa ett batteri och koppla ihop dessa. Viktigt att tänka på är att installera en extra växelriktare eller en hybridväxelriktare.

Har du däremot redan ett batteri men inga solceller är det viktigt att du installerar solceller inom 6 månader för att du ska få Grön Teknik avdrag.

Är frekvensreglering skadligt för mitt batteri?

Svaret är nej, frekvensreglering skadar inte ditt batteri mer än vanlig användning. Många tror att det skadar batteriet för att det laddas i och ur genom frekvensbalansering, men sanningen är att det är mer skonsamt än att totalt ladda ur och ladda upp batteriet som vid vanlig användning. Med frekvensreglering kommer batteriet alltid att ligga runt 60% vilket är mest hälsosamma i längden.

Vart ska jag placera mitt batteri?

Det är viktigt att du placerar ditt batteri i ett brandsäkert rum, ett brandsäkert rum kan vara exempelvis en källare, ett garage eller ett förråd. Det är väsentligt att undvika utomhusmiljöer eller icke-brandsäkra utrymmen som vardagsrum eller sovrum. Vidare bör batteriet inte installeras på platser där temperaturen kan sjunka under noll grader, då detta kan påverka enhetens prestanda negativt. Den valda platsen bör vara uppvärmd och fri från kondens för att säkerställa en optimal livslängd för batteriet.

Komplett paket för batterilagring med checkwatt

Komplett batteripaket med installation

Laddboxbolaget erbjuder kompletta batteripaket där batteri, växelriktare, styrmodul och installation ingår. Vi installerar i hela Sverige, vart du än bor. Läs mer om vår batterilösning eller kontakta oss för att höra mer.

Kontakta oss!

Har du frågor om frekvensreglering eller batterier kan du självklart höra av dig till oss. Antingen via vår mejl info@laddboxbolaget.se eller via telefon: 010-643 96 80 så hjälper vi dig gärna vidare!

Varukorg