Avdrag för Grön teknik 2024 – Vad gäller?

Grön teknik laddbox

För privatpersoner som installerar laddbox, solceller eller energilagring finns sedan 1 januari 2021 en skattereduktion – Grön teknik. Det gröna avdraget täcker 50% av kostnaden för material och arbete vid installation av laddbox.

Vad ingår i skattereduktionen Grön teknik?

Grön teknik fungerar som ett grönt rotavdrag och täcker en del av kostnaden för material och arbete när du investerar i olika gröna tekniker hemma. Vilka typer av installationer som berörs av skattereduktionen och hur mycket ersättning du får kan du se nedan.

 1. Nätanslutet solcellssystem, 20% – För dig som installerar solceller på ditt hus.
 2. System för lagring av egenproducerad elenergi, 50% – För dig som installerar batterier.
 3. Laddningspunkt till elfordon, 50% – För dig som installerar laddbox till elbil.

Kommer avdraget för grön teknik fortsätta 2024?

Skatteverket har i dagsläget ännu inte kommunicerat något konkret huruvida avdraget kommer fortsätta eller inte. Vi tror att sannolikheten är stor för att det blir kvar men då det finns viss osäkerhet rekommenderar vi att installera laddbox nu under 2023 för att var på säkra sidan.

Grönt avdrag på laddbox – Detta krävs

För att kunna utnyttja skatteavdraget finns det några krav du måste uppfylla.

Förutsättningar för dig som kund

 • Du skall äga huset eller lägenheten som laddboxen är avsedd till.
 • Boendet skall vara gjort för att bo i och därför inredas ändamålsriktigt. Installation av laddbox på garage eller andra småhus som tillhör ditt boende är också godkända för bidraget.
 • Tillräckligt stor del av din årliga kvot av skattereduktion genom grönt avdrag skall finnas kvar.
 • Du skall bo och betala skatt i Sverige.
 • Du måste stå på fakturan eller kostnaden.
 • Du skall vara över 18 år eller fylla 18 år under året.

Övriga krav

 • Laddbox och installation måste köpas av samma företag.
 • Laddboxen måste ha anslutningen Typ 2 eller CCS och vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Alla våra laddboxar är godkända för grön teknik. Varje månad hanterar vi mängder med installationer som täcks av skatteavdraget så du kan vara trygg att hela processen görs med Grön teknik i beaktande.

Avdragsgaranti innan 11 december hos Laddboxbolaget

För att laddbox och installation ska täckas av Grön teknik 2023 behöver den installeras och betalas under 2023. Lägger du din beställning senast 11 december ger vi dig avdragsgaranti.

Beställningar som läggs efter 11 december kan komma att installeras under januari 2024.

Varukorg