Byte av elcentral

Måste du byta elcentral? I Sverige är det fortfarande många som har en gammal elmätare i sin egendom, vilket innebär att elmätaren kanske inte har en HAN-port. Det har nu bestämts att alla elmätare måste ha en HAN-port för att man ska kunna utvinna information om sin elförbrukning. Senast 1 Januari år 2025 ska äldre elmätaren vara utbytta till en nyare variant med HAN-port, och på vissa håll har arbete med att byta ut elmätare redan börjat.

Hur vet du om du behöver byta elcentral?

Om du är en av de personer som har en äldre elmätare som skall bytas ut, ska ditt elföretag höra av sig till dig och informera dig om bytet. Du ska få information om när bytet ska ske och var elmätaren ska sitta. Det är alltså ditt elbolag som har ansvar att informera dig om detta.

När och hur sker bytet av elcentralen?

Beroende på om din elmätare sitter inomhus eller utomhus så skiljer sig bytet något. Om elmätaren sitter inne kommer du att få en mer specifik tid och datum då du kan behöva hjälpa de som ska byta din elcentral att hitta den. Sitter mätaren utomhus kan du få veta ungefär vilken dag bytet kommer att ske. Under tiden bytet sker så kommer elen att vara avstängd, vilket är något att vara medveten om ifall du är hemma och i behov av att använda elen.

Vem ska betala kostnaden för bytet av elmätaren?

Eftersom att elmätaren kommer att var elbolagets egendom så är det också elbolaget som kommer att stå för kostnaderna för elcentralsbytet. Är du osäker på om du ska få din elcentral bytt kan du höra av dig till ditt lokala elbolag och ställa frågan, om de inte redan har hört av sig till dig.

Vad innebär byte av elcentral?

Uppgraderingen av elmätare tjänar huvudsakligen till några övergripande syften. För det första strävar man efter att underlätta för konsumenter som är engagerade i energibesparing genom att införa moderna elmätare med mer avancerade funktioner. Dessa nyare mätare erbjuder realtidsinformation, vilket ger konsumenter möjligheten att effektivt övervaka och optimera sin energianvändning.

Elmätaren är även konstruerad för att kunna registrera specifik information om tidpunkten för både början och slut på elavbrott som överstiger tre minuter. Detta har implementerats med syftet att underlätta för elnätsföretagen vid behandlingen av avbrottsersättning.

En ytterligare funktion i elmätaren möjliggör att elnätsföretaget kan uppgradera och ändra inställningar på distans. Det primära målet med detta är att undvika fysiska platsbesök, vilket inte bara sparar tid utan även gör processen mer kostnadseffektiv. Genom att göra dessa tekniska tillägg vill man optimera både hanteringen av elavbrottsersättning och underhållet av elmätaren, vilket i slutändan gynnar både dig som kund och elnätsföretagen.

Varför är det viktigt att ha en HAN-port på sin elmätare?

Det är viktigt att ha en HAN-port på sin elmätare för att det ska vara enkelt vid installation och för att du som kund ska kunna få rätt produkter hemskickade. Allt för att du och installatören ska spara tid och krångel.

Frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring att koppla din laddbox till din elcentral, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss via telefon: 010-643 96 80 eller via mejl: info@laddboxbolaget.se

Varukorg