Laddstolpar i samfällighet – Vad gäller?

Laddstolpar samfällighet

Allt fler väljer idag att investera i en elbil eller laddhybrid för att få en bekvämare livsstil och bidra till ett bättre samhälle. Det är inte ovanligt att medlemmar i en samfällighet vill kunna ladda sin bil med en lappstolpe som installeras i anslutning till den privata bostaden.

Kan samfälligheter installera laddboxar?

Det är fullt möjligt för en samfällighet att installera laddboxar. Samfälligheter är gemenskaper där medlemmarna gemensamt äger och förvaltar en fastighet, och de har ofta möjlighet att besluta om olika typer av investeringar och förbättringar på fastigheten. Detta inkluderar även installation av laddboxar.

Om en samfällighet vill installera laddboxar måste det dock först godkännas av majoriteten av medlemmarna i samfälligheten. Detta görs genom en omröstning, där medlemmarna kan rösta för eller emot installationen av laddboxar. Om majoriteten röstar för installationen kan samfälligheten gå vidare och beställa och installera laddboxarna.

Det som är det komplicerat med samfälligheter är hur man kan ta del av bidraget på 50%, vilket vi dyker ner i längre fram i artiklen.

Vad är en samfällighet?

Innan vi går vidare in på hur laddstolpar i samfällighet fungerar ska vi först reda ut vad samfällighet är. Enkelt förklarat kan man säga att en samfällighet är mark som är gemensam för flera olika fastigheter. Det är inte ovanligt att medlemmar i en samfällighetsförening förvaltar parkeringsplatser, bryggor, hissar, bredband och trappor, men även andra grönytor. Generellt sett kan man säga att det finns tre olika alternativ för samfälligheter som vill installera laddstolpar i området. Frågan är dock inte alltid så enkel och innan ett beslut kan tas finns det flera saker att ha i åtanke.

Ladda elbil i samfällighet kan vara en utmaning

Har du möjlighet att ladda din elbil på jobbet eller i det privata hemmet har du en stor fördel, men vill ni sätta upp laddstolpar i samfällighet kan ni stöta på problem. Det är inte ovanligt att reglerna är krångliga och att handläggningstiden för ärendet kan vara långt. Här finns även höga kostnader att ta hänsyn till, såväl som anläggningsbeslut.

Det är just anläggningsproblemet som kan sätta käppar i hjulen för dig i samfällighet. Reglerna har varit krångliga och svårförståeliga, men detta är något som Lantmäteriet nu ser närmare på för att göra processen mycket enklare. Det kan t.ex. handla om att ni inte får ett godkännande, även om bilparkering ingår, eller att alla i samfälligheten inte är överens om frågan.

Anläggningsbeslutet avgör möjligheter till laddstolpar

För att en samfällighet ska kunna installera laddstolpar krävs ett godkänt anläggningsbeslut. Idag har de allra flesta samfälligheter en eller flera anläggningar som är gemensamma och som ägs av flera olika fastigheter. Som tidigare nämnt kan det till exempel handla om garage, grönytor, parkeringsplatser eller vägar.

Innan en gemensamhetsanläggning kan inrättas måste ett anläggningsbeslut från lantmäterimyndigheten anläggas. I beslutet finns bland annat information om vad som ska ingå, vilket ändamål som finns och information om hur fastigheterna ska fördela kostnader, bygga och sköta om den. Innan ni kan installera laddstolpar i samfällighet behöver ett sådant beslut fattas och det finns många regler att ha koll på. Tidigare fanns det till exempel krav på att alla medlemmar i samfälligheten måste vara överens om laddstolpar för att ett beslut ska kunna tas. Idag är reglerna enklare. Kravet har slopats och många samfälligheter delas istället upp i sektioner – de som vill kunna ladda elbilen och de som inte vill ha laddstolpar i området.

Bidrag för laddboxar i samfällighet

När flera fastigheter ingår i en så kallad samfällighetsförening har boende ett ekonomiskt och juridiskt ansvar för anläggningen. Det innebär bland annat att ni måste bekosta allt från inköp av laddboxar och laddstolpar, till installation, underhåll och drift. Detta ansvar ska fördelas jämnt – oavsett om man väljer att använda sig av laddboxarna eller inte.

Med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd kan ni minska kostnaderna och få ett ekonomiskt stöd till samfällighetsföreningen. Med hjälp av detta bidrag reduceras kostnaderna med 50 % till ett maxbelopp på 15 000 kronor per laddpunkt. Detta kan liknas med avdraget för grön teknik som tilldelas privatpersoner som installerar laddbox i hemmet eller garaget.

Samfällighet parkering garage

Att installera laddboxar i samfällighet 2022 – Tre alternativ

Som tidigare nämnt har en samfällighetsförening vanligtvis tre grundalternativ att välja mellan. Ni kan antingen välja att installera laddstolpar med ett anläggningsbeslut som redan finns, installera laddstolpar med ett helt nytt beslut eller installera en privat laddstolpe. Här berättar vi hur det fungerar och vad som gäller nu 2022!

1. Laddstolpe med nuvarande anläggningsbeslut

Har samfällighetsföreningen redan fått ett anläggningsbeslut för garage eller parkering är det i många fall möjligt att komplettera beslutet med laddstolpar. I dagsläget kommer underrättspraxis i första hand att svara nej på frågan, men det är inte helt omöjligt och går att ta frågan vidare med högre instans.

2. Laddstolpe med nytt anläggningsbeslut

Har ni ett anläggningsbeslut som inte tillåter laddstolpar behöver ni ändra det befintliga eller ansöka om ett nytt. Vid ändring kommer vanligtvis alla fastigheter i samfällighetsläggningen att inkluderas – även de som inte har intresse för anläggningen. Ofta sker då en så kallas tvångsanslutning. Ett annat alternativ är att bilda en helt ny gemensamhetsanläggning eller en så kallad sektion och därefter ansöka om ett nytt anläggningsbeslut.

3. Installera privat laddstolpe

Har ni svårt att komma överens eller få anläggningsbeslutet godkänt finns ytterligare ett alternativ. Som medlem i samfälligheten kan du sätta upp en privat laddstolpe. Fördelen med detta är att det inte finns några juridiska hinder och inga ändringar i anläggningsbeslutet behöver göras. I praktiken kan det dock bli ganska besvärligt, eftersom fler kan välja att installera laddstolpar, något som i sin tur kan belasta elsystemet kraftigt.

Räkna på er kostnad

Intresserad av vad det kan kosta er samfällighet att installera laddboxar? Prova vår kalkylator! Priset är beräknas med att ni får bidrag från Naturvårdsverket.

Verkar det intressant? Fyll i era uppgifter för att få offert inom 5 arbetsdagar.

Laddboxar på vägg
Laddboxar på befintlig stolpe
Totalkostnad efter bidrag
Kostnad per laddbox
Priset är inklusive moms, efter bidrag från Naturvårdsverket. Kalkylen är beräknad på ett laddsystem med Zaptec Pro och en standardiserad installation med:
– Laddbox
– Installation
– 5 meter kabel
– Lastbalansering
– Router med Internetuppkoppling
– Betallösning 5 år
– Serviceavtal 5 år


  Antal laddboxar på vägg: 10
  Antal laddboxar på befintlig stolpe: 0

  Offerten skickas till er inom 5 arbetsdagar.

  Vi hjälper er att komma igång

  Laddboxbolaget hjälper bostadsrättsföreningar och samfälligheter med enkel och skalbar elbilsladdning. Vi erbjuder även kostnadsfri rådgivning för föreningar som vill installera laddboxar men saknar kunskaperna.

  Betäll en offert ovan eller läs mer om vår lösning för laddstolpar i BRF och samfälligheter.

  Varukorg