Naturvårdsverkets bidrag till laddbox – för företag

laddbox bidrag företag

Med Naturvårdsverkets bidrag “ladda bilen” kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för köp och installation av laddboxar på egna parkeringar. Ansökan kan göras både före och efter att laddboxar har installerats och bidraget täcker upp till hälften av kostnaden per laddbox.

Bidraget ansöker ni via Naturvårdsverket som kommer att täcka upp till femtio procent av kostnaderna för bland annat laddboxen, material och installation. Här kan ni läsa mer om bidraget, vilka förutsättningar som gäller och hur ni ansöker.

Ladda Bilen – Bidraget som täcker hälften av kostnaden för laddbox

Bidraget “ladda bilen” från Naturvårdsverket kan täcka upp till hälften av den bidragsberättigade kostnaden per laddningspunkt. Maxbeloppet är satt till 15 000 kronor och gäller för exempelvis en laddare som kostar 35 000 kronor. En laddare som kostar 10 000 kronor ger ett bidrag på 50 procent av kostnaden, alltså 5000 kronor.

Vem kan söka bidraget?

Ladda bilen är ett bidrag som företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan söka när de vill ge anställda och boende möjlighet att ladda sina elfordon. Syftet med bidraget är att göra det mer ekonomiskt möjligt att investera i laddstationer vid arbetsplatser och bostäder.

Förutsättningar för bidrag till laddbox för företag

Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna beviljas bidrag till laddbox för företag.

  • Laddningsstationen ska ha minst ett uttag av Combo 2 eller Typ 2 för elfordon.
  • Laddningsstationen ska vara förberedd för elmätning samt debitering av elkostnad.
  • Laddningsstationen ska i första hand vara avsedd för att användas av anställda.
  • Att företaget äger fastigheten där laddningsstationen installeras.
  • Att en auktoriserad elinstallatör utför installationen.

Så ansöker ni om bidrag hos Naturvårdsverket

Det går bra att söka bidrag oavsett om ni planerar att installera laddboxar eller om de redan har installerats. Däremot finns det vissa skillnader när det gäller ansökningsprocessen och reglerna, vilket är viktigt att känna till.

När ni ansöker om bidrag för laddstationer som redan är installerade ska ansökan lämnas in senast 6 månader efter det att installationens slutförts. När ni lämnar in er ansökan får ni ett preliminärt beslut. Nu kan ni göra en begäran för utbetalning att ske inom 3 månader efter beslutsdatumet. Efter detta kommer ni att få ett beslut om utbetalning och pengarna kommer sedan att betalas ut. Observera att ni inte kan göra en begäran om utbetalning samtidigt som ni lämnar in er ansökan om bidrag.

När ni söker bidrag för laddstationer som kommer att installeras lämnar ni först in en ansökan. Det är viktigt att installationen av laddstationen är slutförd inom 9 månader från beslutsdatumet. Begäran om utbetalning ska göras inom 3 månader från det att laddstationen färdigställts. Ni kommer få ett beslut om utbetalning och pengarna kommer sedan att betalas ut.

I nuläget beräknas handläggningstiden vid digital ansökan via e-tjänsten vara 1 månad och vid ansökan med blankett 5 månader.

Vad är aktuell status för laddboxbidrag för företag 2023?

Bidraget “Ladda bilen” gäller 2023 och något slutdatum för laddbidraget har inte kommunicerats från riksdagen. Däremot är det rekommenderat att lämna in en ansökan om bidrag så fort som möjligt för att vara säker på att kunna få del av bidragspengarna.

Krav på elbilsladdning på allmänna parkeringar

Sedan 1 februari 2021 har nya regler från Boverket trätt i kraft med krav på att allmänna parkeringar ska erbjuda möjlighet till laddning av elbilar. Nyanlagda parkeringar måste därför ha ett visst antal laddstolpar eller laddboxar till förfogande.

Laddningspunkterna ska ha uttag av Combo 2 eller Typ 2. Naturvårdsverket har meddelat att dessa nya regler kan påverka beviljande av bidrag till företag för installation av laddboxar. Retroaktiva krav gäller för uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med över 20 parkeringsplatser. Minst en laddningspunkt för elfordon ska vara installerad senast 2025.

De nya reglerna gäller även vid ombyggnad av en fastighet men gäller inte för byggnader som är ouppvärmda.

Bidrag för laddboxar till företag

Vill ert företag installera laddboxar?

Laddboxbolaget hjälper företag och bostadsrättsföreningar med installation av laddboxar. Vill du se vad det kan kosta ert företag att skaffa laddplatser? Prova vår budgetkalkyl och få offert efter bara några dagar.

Frågor och svar om Naturvårdsverkets bidrag till laddbox

Är ansökningsperioden tidsbegränsad?

Det finns inga särskilda ansökningsperioder och det är alltid öppet att lämna in en ansökan.

Kan installationstiden förlängas?

Svar: Det går inte att förlänga en installationstid. Om ni inte hinner färdigställa er installation i tid bör ni återta ansökan och skicka in en ny.

När går det att återta en ansökan?

Om ni fått beslut men inte lämnat in en begäran om utbetalning går det bra att återkalla en ansökan via e-tjänsten “återta ansökan” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@naturvardsverket.se.

Ska antal laddboxar eller antal laddpunkter anges?

Ni ska ange antal laddpunkter. Varje uttag eller kontakt laddbpunkt räknas som en laddpunkt.
En laddbox som kan ladda två elbilar samtidigt räknas som två laddpunkter.

Går det att söka bidrag mer än en gång?

Det är möjligt att söka bidrag mer än en gång. Däremot går det endast att ha en pågående ansökan (per fastighetsbeteckning) vid ett och samma tillfälle. Däremot går det bra att utföra fler installationer på olika fastighetsbeteckningar

Vad sker om installationen inte genomförs?

Om ni vet att installationen inte kommer att genomföras ska ni återkalla ansökan. I annat fall kommer det att beslutas att inte betala ut bidraget när giltighetstiden tagit slut.

Vilka handlingar ska bifogas för utbetalning av bidrag?

Ni behöver bifoga en kontoverifikation, ett detaljerat kostnadsunderlag samt dokumentation eller kvitto som styrker att fakturan är betald.

Behöver en passiv näringsidkare bifoga något mer vid en ansökan?

Som passiv näringsidkare bör ni bifoga dokumentation som styrker att ert företag existerar. Ni kan till exempel bifoga er deklaration och kvitto på att den skickats in till Skatteverket.

Varukorg