Förbud mot bensin- och dieselbilar – Ny miljözon i Stockholm

Miljözon Stockholm

Från och med den 31 december 2024 kommer du som äger ett bensin- eller dieseldrivet fordon inte längre att kunna färdas fritt i innerstan i Stockholm. Den nya miljözonen i staden har fått den strängaste miljöklassen, miljöklass 3, vilket innebär att alla bensin- och dieseldrivna fordon är strikt förbjudna.

Det råder delade meningar om huruvida miljöklassen kommer att vara till fördel eller orsaka problem för boende i Stockholm. Syftet med miljözonen är att minska på de avgaser och farliga partiklar som bilar med förbränningsmotor släpper ut. Experter menar att allt fler barn och vuxna får långa, ibland livslånga, komplikationer av att vistas i den luft som nu finns på huvudstadens gator. Genom att införa en miljözon klass 3 får endast lätta och tunga elfordon färdas på gatorna, såväl som bränslecellsfordon och gasfordon som uppfyller kravet för Euro 6.

Elbilar kommer att vara tillåtna, så detta skulle kunna bli ett starkt incitament för många stockholmare att gå över till eldrift. Rent generellt anses även elbilar vara bättre för miljön med mindre miljöpåverkan.

Områden som omfattas

Idag har man bestämt att ett område på cirka 20 kvarter kommer att omfattas av miljözonen i en första etapp. Det är området Kungsgatan, Birger Jarlsgatan och Hamngatan som ramas in, såväl som Sveavägen. Miljözonen kommer att inkludera alla områden och gator inom detta område, såväl som in- och utfarten via Klaratunneln.

Det talas dock redan om att det även ska införas en andra etapp, där nedre delen av Norrmalm ska ligga i fokus. Under 2024 kommer man att titta på hur välfungerande och effektiv miljözonen är, för att förhoppningsvis besluta om en utvidgning under våren 2025.

Vilka bilar är förbjudna och vilka är tillåtna?

Syftet bakom miljözonen är inte bara att förhindra negativa effekter på människors hälsa, utan det handlar också om att snabba på elektrifieringen. Idag ligger inte halterna av luftföroreningar på de riktvärde som är rekommenderat av WHO. Tittar vi dessutom på antalet transportfordon som utför leveranser i området kan enbart dessa minska utsläppen med upp till 80 % fram till år 2030.

Vad är det då för bilar som är tillåtna och vilka är förbjudna? Som tidigare nämnt är alla bilar med förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel förbjudna. Det gäller även dig som har en laddhybrid. Miljözonen godkänner dock eldrivna bilar, gasbilar som följer Euro 6, samt tunga och lätta bränslecellsfordon och tunga laddhybrider enligt Euro 6.

Miljöklass 3 – Det finns undantag

Miljöklass 3 är helt klart den striktaste miljöklass vi har i Sverige och aldrig tidigare har den behövt användas i landet. Därför är det många som är frågandes till hur det kommer att fungera och hur mycket problem miljözonen kan generera i för de som bor och arbetar i området. Trots att den är strikt finns det fortfarande undantag där bensin- eller dieseldrivna fordon får vistas i det utmärkta området.

Miljözonen ska inte på något sätt innebära att du som bor eller vistas i innerstaden inte ska kunna känna dig trygg. Därför är det fullt tillåtet för utryckningsfordon att färdas genom miljözonen, såväl som fordon som används av Försvarsmakten. Det är även tillåtet med transport av läkare och sjuka personer, samt arbetsmaskiner och väghållningsfordon när väghållning krävs. Både mopeder och motorcyklar kan färdas fritt genom området och påverkas inte av miljöklassen.

Varukorg