Elbilens miljöpåverkan – Därför är elbilar bra för miljön

Elbil miljöpåverkan

Ingen bil är 100% miljövänlig, men det finns bilar som helt klart är bättre för miljön än andra. Forskning har visat att elbilar inte bara ger dig en bättre körupplevelse, utan att den också har en mycket positiv påverkan på miljön. Debatter pågår dock om elbilar verkligen är mer miljövänliga än bensin- och dieselfordon. Är de snällare mot miljön eller är det bara så att utsläppen nu kommer från batterifabriken istället för från avgasröret?

Det korta svaret på frågan är ja. Elbilar är mer miljövänliga och snällare mot miljön än bilar som drivs med fossila bränslen. Det gäller alla typer av elbilar och oberoende på vart i världen de används och produceras. Dock finns det även ett längre svar på frågan. Här ska vi därför ta reda på vilken miljöpåverkan elbilen har och hur elbilens livscykel ser ut.

Varför är de bättre?

En av de största orsakerna (och främsta fördelar) till att elbilen anses mer miljövänlig är bristen på avgasutsläpp. En elbil ger inte ifrån sig några avgasutsläpp överhuvudtaget och då menar vi verkligen noll. När du kör en elbil kan du således vara säker på att varken kväveoxid eller koldioxid släpps ut i luften och därför kan du köra på ett mer miljövänligt sätt. Som tidigare nämnt är det dock felaktigt att benämna bilen som helt eller 100% miljövänlig. Idag finns det ingen bil som kan hamna i denna kategori, eftersom den bilproduktion som krävs förbrukar mängder med energi och släpper således ut en hel hög med växthusgaser. Med det sagt innebär det dock inte att bilen är sämre eller i samma klass som en bensin- eller dieselbil.

Elbil vs bensinbil

Ska du köpa en ny bil och är osäker på om det är en el- eller bensindriven bil som du vill ha? Vad som passar dig bäst beror bland annat på din inställning till miljö, men också hur tjock din plånbok är. Tittar vi ur en miljösynpunkt är elbilen oslagbar på många sätt. Som tidigare nämnt släpper elbilen inte ut någon koldioxid eller kväveoxid, men även ur en produktionssynpunkt är elbilen snällare mot miljön. Det sistnämnda kan dock variera en hel del beroende på vart i världen som elbilen har producerats. Tittar vi på hur elproduktionen ser ut här i Sverige vinner elbilen överlägset mot både diesel- och bensindrivna bilar.

Elbilen är dock mycket dyrare i inköp och andrahandsmarknaden är fortfarande begränsad. Detta är en av de vanligaste orsakerna till att folks väljer bensindrivna fordon istället. I det långa loppet kommer du dock ändå att tjäna på elbilen, eftersom bilen överlag har en längre livscykel.

Hur ser elbilens miljöpåverkan ut?

Man kan dela upp bilars miljöpåverkan i två delar. Dels är det den industriella tillverkningen av själva bilen, sen under bilens användande är det hur den drivs och hur denna energi framställs.

Tillverkningen

Den negativa miljöpåverkan som elbilen kan bidra till styrs helt och hållet av tillverkningen. Vart i världen som bilen tillverkas och produceras har nämligen en mycket stor betydelse. Det värsta tänkbara scenario är om bilen tillverkas i Kina och därefter exporteras för att användas i Polen. Orsaken till varför vi nämnde dessa länder är helt enkelt för att dessa länder har mycket höga utsläpp vid elproduktion. Den bästa tillverknings- och driftprocessen skulle vara om bilen tillverkades i t.ex. Sverige och sedan användas i samma land.

Driften

Efter bilen är tillverkad så ska den användas i förhoppningsvis många år framåt. Hur driften av elbilen påverkar miljön beror helt på hur energin för att ladda bilen tas fram.

Elbilen ger alla möjligheter att kunna hålla ett litet miljöavtryck under användandet men hur miljöpåverkan slutligen blir beror på hur elen produceras. En elbil laddad med grön energi från solceller eller vindkraft kommer i slutändan ge mindre miljöpåverkan än om elbilen laddas med el från t.ex. kolkraft.

Förhoppningsvis kommer elproduktionen blir grönare med tiden vilken gör att elbilen blir ännu bättre för miljön.

Vill du köra grönare? Läs mer om att ladda elbilen från solceller.

Batteriet och batteritillverkning

Den främsta orsaken till att många anser att elbilen inte är miljövänlig beror helt enkelt på produktionen av batteriet. Att tillverka de litiumjonbatterier som används i elbilar kräver allt mer och kan i många fall ge större utsläpp än tillverkningen av kontroversiella bilar. Detta gäller främst för de elbilar som är tillverkade i Kina och i Japan.

År 2017 utfördes en undersökning som visade att batterierna släppte ut hela 150-200 kg koldioxidekvivalenter beräknat på kilowatt per tillverkningstimme. År 2020 utfördes sedan ytterligare en undersökning som rapporterade att utsläppen minskat till 61-106 kg. Det är naturligtvis en mycket bra förbättring, men än kan elbilen inte ses som helt miljövänlig. Den främsta orsaken till att utsläppen minskat beror inte heller på grönare el eller fokus på miljö. Det beror helt enkelt på att fabrikerna har blivit större och teknologin mer avancerad, något som i sin tur innebär en effektivare produktion.

Elbilens livscykel

En elbils livscykel kan enkelt delas upp i tre olika delar.

Produktion → Användning → Återvinning

I den första delen, produktion, innefattar bland annat produktionen av material såväl som bil, råvaruframställning och batteri.

Det finns nämligen en mycket seglivad myt som hävdar att elbilen inte alls är mer miljövänlig än bensinbilen om man utgår från bilens totala livscykel. Den främsta orsaken till detta är helt enkelt produktionen av bilens batteri, som har visat sig generera i mycket stora CO2-utsläpp. En ny rapport från ICCT kan dock konstatera att elbilen ändå är bättre än den kontroversiella bilen, eftersom den ändå bidrar till mycket mindre koldioxidutsläpp. Detta gäller oavsett om bilen laddas med ström från förnybara eller icke-förnybara källor under användningstiden.

Är elbilar framtiden?

Det råder ingen tvekan om att intresset för elbilar och laddhybrider har ökat. Den främsta orsaken till att många ännu inte kör eldrivet beror helt enkelt på kostnaderna. Att äga en elbil är i sig snällare för plånboken, men inköpspriset är i högre och då moderna elbilar inte funnits på marknaden särskilt länge så är andrahandsmarknaden väldigt liten jämfört med bensin- och dieselbilar.

Under de senaste åren har det rapporterats om att ökningen av elbilar förväntas ske över hela världen, men främst i Europa. Fördelen med detta är att vi för ett transportsystem som är mer miljövänligt, men det innebär också nya utmaningar. Till att börja med kommer en ökad efterfrågan av elbilar också innebär en ökad efterfrågan av energi. Det kommer också att krävas mycket stora investeringar i infrastruktur som är mer relevant.

Att bensinbilens dagar är räknade är det troligtvis redan många som är varse om. Trots att elbilen anses dyrare och bidrar de till ett mycket mer hållbart system. Genom att välja eldrivna fordon, och gärna använda sig av förnybara energikällor, kan EU eventuellt nå sitt mål om minskade utsläpp. EU har som mål att minska växthusgaserna med hela 80-95% fram till år 2050 och att gå över till eldrivna bilar kan spela en mycket viktig roll. Framtidsutsikterna ser således mycket goda ut.

Varukorg