Nya regler 2021 för bidrag till laddbox

Ladda hemma

Hittills har privatpersoner kunnat få bidrag från Naturvårdsverket för att köpa och installera laddbox hemma. Detta bidrag täckte hälften av kostnaderna för material, inklusive laddbox, samt arbetskostnaden för installationen. Maximalt bidrag man kunde få var 10 000 kr per fastighet.

Bidraget ersätts med nytt avdrag

Naturvårdsverkets Ladda hemma-bidrag försvinner nu 2021 och ersätts av nytt bidrag för laddbox som täcker hälften av de avdragsgilla kostnaderna upp till 50 000 kr. Till avdragsgilla kostnader hör installationsmaterial, arbetstid under installation, laddbox och tillbehör till laddbox.

Skillnaden för dig som privatperson blir att istället för att först betala hela kostnaden och sedan få tillbaka pengar via bidraget i efterhand så görs det nya avdraget direkt på fakturan och du som privatperson betalar bara hälften av de godkända kostnaderna. På detta sätt slipper du ligga ute med mer pengar än vad det faktiskt kostar.

Bidrag till laddbox för företag

Dessa nya regler påverkar inte företag, utan företag ansöker fortfarande om bidrag från Naturvårdsverket om de ska installera laddbox. Investeringsstödet från Naturvårdsverket fortsätter hela 2021 och som företag kan man söka bidrag för upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna med ett maxtak på 15 000 kr per laddpunkt.

Naturvårdsverkets investeringsstöd riktar sig till organisationer och företag som vill installera laddpunkter som primärt kommer användas av boende eller anställda.

Vill du ladda hemma?

Går du i tankarna om att ladda snabbare, snålare och säkrare i hemmet? Laddboxbolaget installerar din laddbox och sköter hela avdragsprocessen för din installation. På så sätt säkerställer vi att allt går rätt till och att du får bästa möjliga service och produkter till rätt ändamål. Upplev bekvämligheten med att ladda elbil hemma!

Varukorg