Säkraste laddboxen

Vit Zaptec go

I takt med den växande populariteten av elbilar och laddhybrider, ökar också efterfrågan på pålitliga och säkra laddboxar. För många elbilsägare är valet av en laddbox inte bara en fråga om bekvämlighet och effektivitet utan framförallt om säkerhet. Att investera i en säker laddboxen är avgörande för att säkerställa en trygg laddningsupplevelse för både fordonet och användaren. I denna artikel kommer vi att utforska de viktigaste faktorerna som definierar en säker laddbox.

Viktiga att tänka på vid köp av en säker laddbox

 • Certifieringar: Kontrollera om laddboxen är certifierad och uppfyller gällande säkerhetsstandarder.
 • Kompatibilitet: Se till att laddboxen är kompatibel med ditt fordon, och att laddboxen är utrustad för de klimat som är aktuellt där du bor.
 • Recensioner: Läs recensioner och erfarenheter från andra användare för att få insikt i hur väl laddboxen har fungerat för andra.

Säker installation

Ett ytterligare steg för att försäkra sig om att laddboxen kommer fungera som den ska, är att låta en certifierad elektriker utföra installationen. Att anlita en certifierad elektriker ger också trygghet genom att det följer gällande regelverk och föreskrifter. Det är förbjudet att installera en laddbox själv om du inte är en utbildad elektriker.

Jordfelsbrytare – vad är det?

Jordfelsbrytare skyddar mot elektriska stötar och strömbelastningar. De fungerar genom att övervaka strömmen i en elektrisk krets och snabbt bryta kopplingen om en farlig strömavvikelse upptäcks. Detta ska förhindra personskador och skador på utrustning. En laddbox måste ha en jordfelsbrytare som antingen är inbyggd i boxen eller som installeras till, det räcker inte med att ha en jordfelsbrytare i huset.

Typ A och typ B jordfelsbrytare

Skillnaden mellan typ A och typ B jordfelsbrytare ligger i deras förmåga att detektera och hantera olika frekvenskomponenter av ström. Den vanligaste typen av jordfelsbrytare är typ A och den detekterar växelström och pulserande likström. Jordfelsbrytare typ B kan upptäcka växelström, pulserande likström och ren likström.

DC-skydd

Laddboxar bör ha ett så kallat DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som det är tänkt. DC-skyddet skyddar mot läckage av likström (benämning DC) och kallas även för likströmsskydd.

De flesta laddboxar har inbyggt DC-skydd, och då räcker det med en jordfelsbrytare typ A. Om DC-skydd skulle saknas krävs jordfelsbrytare typ B.

Vilka laddboxar har inbyggd jordfelsbrytare?

Nedan listas några av de laddboxar som redan har en inbyggd jordfelsbrytare.

GARO Entity compact

Laddbox GARO Entity compact

CTEK Chargestorm Connected 2

Laddbox CTEK Chargestorm Connected 2

Zaptec Pro

Laddbox Zaptec Pro

GARO Entity Pro

Laddbox GARO Entity Pro

Charge Amps Aura

Laddbox Charge Amps Aura

GARO Twin GTB

Svart GARO Twin GTB laddbox

Elsäkerhetsverkets test av laddboxar

Elsäkerhetsverket gjorde mellan 2022 och 2023 ett test på 6 stycken populära laddboxar, för att se om laddboxarna möter kraven som finns. Testet syftar också till att få bort farliga laddboxar från marknaden och underrätta allmänheten om resultatet.

Laddboxaran som testades var:

GARO GLB

Charge Amps Halo

Ctek Chargestorm Connected

Wallbox Pulsar Plus

Easee Home

Zaptec Go

Följande prövningar / kontroller har utförts på de utvalda boxarna:

 • Märkning, varningar samt bruksanvisning och säkerhetsinformation
 • Konstruktion
 • Interna och externa ledare/kablar
 • Skyddsjordning
 • Skydd mot elchock
 • Beständighet mot vatten och fukt (IPX4)
 • Isolationsresistans och spänningshållfasthet
 • Kryp- och luftavstånd

Slutsatser

Resultatet av testerna var att samtliga laddboxar i testet fick en eller flera anmärkningar, och respektive tillverkare underrättades om de brister som upptäckts.

Efter genomförda tester fattades beslut om att 4 av 6 laddboxar får “frivillig åtgärd” vilket betyder att tillverkarna tagit åtgärd för de brister som påvisats utan att ett tvingande beslut har behövt göras. I endast 1 ärende har ett tvingande beslut fattats då laddboxen Easee Home tillgavs försäljningsförbud, samt återtag från återförsäljare.

En vanlig missuppfattning är att laddboxar och andra eldrivna produkter måste godkännas av Elsäkerhetsverket för att få säljas på marknaden, men det är tillverkarna själva som måste se till att deras produkter är säkra och uppfyller kraven innan de släpps ut till försäljning.

Under det utförda tested har Elsäkerhetsverket fått flertal frågor om CE-märkningsprocessen, som visar på att de flesta inte vet hur märkningen går till. CE-märkning på en produkt betyder att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s normer på säkerhet, miljöskydd och hälsa. För att en produkt ska få säljas i Europa måste en produkt ha en CE-märkning. Det är alltså inte Elsäkerhetsverket som står för märkning och godkännande av elprodukter.

Kontakta oss!

Har du frågor om säker laddning eller laddboxar kan du självklart höra av dig till Laddboxbolaget. Antingen via vår mejl info@laddboxbolaget.se eller via telefon: 010-643 96 80 så hjälper vi dig gärna vidare!

Varukorg