IP-klassning och vad det betyder för laddboxar

Laddbox utomhus

IP-klass

IP-klassning är en internationell standard för att mäta och klassificera elektriska och elektroniska enheters skydd mot olika typer av påverkan och slitage. IP-klassningen består av två siffror, där det första siffran anger en enhetens skydd mot solida föremål som exempelvis damm, medan det andra siffran anger en enhetens skydd mot vätskor.

IP-klass för laddbox

För laddboxar är IP-klassningen viktig eftersom det påverkar hur skyddade laddboxarna är mot yttre påverkan. Ju högre IP-klassning en laddbox har, desto bättre skydd har den. För utomhusbruk rekommenderas det att välja en enhet med en IP-klassning på minst IP54 för skydd mot damm och vattenstänk.

Det finns flera olika IP-klassningar som är vanliga för laddboxar, men några exempel är:

  • IP54: Laddboxen är skyddad mot damm och vattenstänk från alla håll.
  • IP55: Laddboxen är skyddad mot damm och vattenstänk från alla håll, samt skyddad mot strålande vatten.
  • IP65: Laddboxen är skyddad mot damm och vattenstänk från alla håll, samt skyddad mot starkt strålande vatten.

Som du kan se är det viktigt att välja en laddbox med en lämplig IP-klassning beroende på dina behov och förhållanden. En laddbox med en högre IP-klassning kommer vara mer skyddad mot yttre påfrestningar men det kan också medföra en högre kostnad. Därför är det viktigt att väga dessa faktorer mot varandra för att hitta den laddbox som passar bäst för dig och dina behov.

Vilka IP-klasser finns det?

En IP-klass består av två siffror och skrivs t.ex. som “IP56”. Nedan följer en tabell över alla IP-klasser, och vad de betyder.

Första siffran

VärdeSkydd mot fasta föremål
0Inget skydd
1Skydd mot fasta föremål större än 50 mm
2Skydd mot fasta föremål större än 12 mm
3Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm
4Skydd mot fasta föremål större än 1 mm
5Dammskyddad
6Dammtät

Andra siffran

VärdeSkydd mot vatten
0Inget skydd
1Skydd mot droppande vatten
2Skydd mot droppande vatten, max 15 graders vinkel
3Skydd mot strilande vatten, max 60 graders vinkel
4Skydd mot strilande vatten från alla vinklar
5Skydd mot spolande vatten från munstycke
6Skydd mot kraftig överspolning av vatten
7Tillfällig nedsänkning i vatten
8Långvarig nedsänkning i vatten enligt tillverkarens anvisningar
9Skydd mot varmt vatten med högt tryck

IP-klass utomhus – Vad krävs?

För elektriska produkter som ska användas utomhus är det viktigt med hög IP-klassificering, särskilt om produkten är utsatt för regn eller snö. Hur hög IP-klass som behövs för utomhusbruk varierar på vad det är för typ av produkt och hur den används utomhus och i vilket klimat.

Tålighet viktigt för laddboxar

Tålighet är en viktig egenskap för laddboxar, eftersom de ofta används i utomhusmiljöer där de utsätts för olika typer av påfrestningar som regn, snö och solljus. En tålig laddbox kan klara av att användas under lång tid utan att skadas, och har därför högre livslängd än en icke-tålig laddbox.

Det är viktigt att välja en tålig laddbox för att säkerställa att den fungerar korrekt och säkert under lång tid. En tålig laddbox har dessutom en längre livslängd, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt i längden.

Vilken laddbox passar dig?

Alla laddboxar på svenska marknaden har ordentliga IP-klassificeringar och är byggda för vårt krävande nordiska klimat. Men har du speciella krav här är IP-klassen något du kan hålla koll på.

Varukorg