Ladda tjänstebil hemma

ladda tjänstebil hemma

Har du fått en elbil som tjänstebil från ditt jobb? Då kan det vara möjligt att du får ladda den hemma, men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vem ska stå för kostnaden och vad för skatter och regler behöver man ha koll på.

Denna artikel handlar om hur det fungerar att ladda tjänstebil hemma. Vi tar upp vad som gäller när man vill installera laddbox hemma och sen kostnaden för laddning.

Tjänstebil eller förmånsbil?

Hur ersättning för laddning kan se ut beror på huruvida det är en tjänstebil eller en förmånsbil.

En tjänstebil ägs av företaget och kan ses som ett arbetsredskap för att använda endast i arbetet. En tjänstebil får köras privat max 100 mil per år, fördelat på max 10 olika tillfällen. All privat körning utöver detta ska förmånsbeskattas.

En förmånsbil ägs också av företaget men fungerar i praktiken som om det vore din privata bil. Den anställde kan använda bilen fritt utan restriktioner precis som om man ägde den själv. Förmånsbilen ska dock förmånsbeskattas då det ses som en förmån, ungeför som lön.

Kan man ladda sin tjänstebil hemma?

Det kan förekomma att du får ladda din tjänstebil hemma, men det finns olika saker att ta hänsyn till. När en förmånsbil laddas i hemmet av arbetstagaren med kostnader för el som drivmedel betalat av dig som anställd, finns det möjlighet för arbetsgivaren att ge en skattefri milersättning. Denna ersättning uppgår till 9,50 kronor för varje mil bilen används i tjänsten.

Detta arrangemang erbjuder en ekonomisk kompensation för dig som anställd som använder din egna el för att ladda företagets bil, samtidigt som det uppmuntrar användningen av miljövänliga transportalternativ inom företaget. Ett bra sätt för din arbetsgivare att täcka en del av de kostnaden som uppstår i samband med tjänsteresor, utan att det medför extra skattebördor för dig som anställd.

ladda tjäntebil hemma med laddbox

Installation av laddbox för tjänstebil hemma -Vem betalar?

Det finns två vägar att gå när när man vill installera laddbox hemma hos en anställd för att ladda tjänstebilen. Antingen kan företaget bekosta laddboxen och den anställde bli förmånsbeskattad, eller så kan den anställde själv bekosta laddboxen och då utnyttja avdraget för grön teknik som täcker 50% av kostnaden för arbete och material.

Om företaget bekostar laddboxen

Om din arbetsgivare står för kostnaden för att installera en laddstation vid din bostad för laddning av förmånsbil, eller om installationen på annat sätt bekostas för dig som anställd räknas detta som en skattepliktig förmån. Värdet av förmånen bestäms utifrån vad installationen skulle kosta på marknaden. Det innebär att du som anställd behöver betala skatt för förmånen av att ha en laddstation tillgänglig, vilket speglar det faktiska värdet av den bekvämlighet och den ekonomiska fördel som installationen medför. Denna typ av förmån understryker arbetsgivarens bidrag till att underlätta för den anställde att använda en miljövänlig förmånsbil, men medför också en skattemässig konsekvens för dig som mottagaren baserat på installationens marknadsvärde.

Vad händer om man har installerat en laddbox via företaget och sen byter jobb eller bil?

Om du fått en laddbox installerad i din privata bostad av din arbetsgivare anses laddaren som en förmån och du som arbetstagare kommer att förmånsbeskattas för detta. Det betyder att om du inte längre är kvar i tjänsten eller byter till en icke laddbar bil får behålla laddboxen eftersom du som arbetstagare har betalt av boxen vi förmånsskatten.

Vad ska arbetstagaren tänka på?

Du som anställd som laddar din eldrivna tjänstebil hemma, måste ha koll på vad som gäller vad avser skatter och förmåner så att din arbetsgivare inte kan säga något som inte stämmer. Det är också viktigt att ha koll på hur mycket du laddar din tjänstebil med, detta så du kan få ersättning för din elkostnad av din arbetsgivare

Laddboxbolaget laddbox till tjänstebil

Vi hjälper er med installation av laddbox

Vi hjälpar många med just smidiga laddlösningar för sina företagsbilar. Vill ni installera en laddbox hos en privatperson eller på företaget finns vi här hela vägen.

Kontakta oss på info@laddboxbolaget.se eller via telefon: 010-643 96 80 så hjälper vi dig vidare!

Varukorg