Har en elbil växellåda?

Elbil växellåda

Har du varit elbilsägare ett tag har du säkerligen redan märkt att det inte finns någon klassisk växellåda på bilen. Det beror helt enkelt på att en elmotor ger samma effekt hela tiden (oavsett varvtal). Därför är det inte i behov av de funktioner som växlarna kommer med. Utvecklingen hos elbilar går dock i snabb takt och ska man lita på experterna kommer det snart finnas elbilar med två växlar på marknaden.

Det enklaste och snabbaste sättet för dig att förstå varför elbilen inte behöver en växellåda är att ta redan på varför den fossildrivna bilen behöver det. Detta är nämligen den största och mest anmärkningsvärda skillnaden mellan dessa två motorer, samt det som är avgörande när det är dags att tillämpa valet av teknik.

Skillnad på växling hos elbil och bil med förbränningsmotor

Tittar vi på hur fossildrivna bilar (eller bilar med förbränningsmotor som de också kallas) ser ut är kapaciteten ganska begränsad till ett smalt varvtalsområde. Detta är något som de allra flesta märker av, t.ex. om du kör alldeles för sakta på en högre växel än du borde. Eftersom det blir ett för lågt varvtal för den fart du håller kommer motorn inte längre palla med trycket. Risken är då stor att bilen stannar till.

Med det sagt är det alltså viktigt att du försöker ligga på det bästa och mest optimala varvtalet. Att du inte ska ligga för lågt är för att minska risken för att bilen stannar, men att ligga för högt på en låg växel är inte heller bra. Det som kan hända då är att du skadar motorn istället.

Hur skiljer sig då den fossildrivna växellådan mot elbilen? Ofta säger man att elbilen inte har någon växellåda, men det är inte helt sant. Den är bara kraftigt förenklad och behöver inte styras manuellt. Elmotorn har nämligen inte samma begränsningar som en fossildriven bilmotor har. Oavsett vilket varvtal du ligger inom kommer motorn fortfarande att ge dig samma kraft. Att sätta in en fullt utrustad växellåda skulle således vara helt i onödan.

Har elbilar endast automatisk växellåda?

I dagsläget har alla elbilar och laddhybrider en automatisk växellåda, bortsett från några ytterst enstaka modeller. I elbilens växellåda kommer du dock inte att kunna välja mellan flera olika växlar beroende på hur snabbt eller långsamt du åker, utan det ända du kan göra är att ställa bilen på neutral eller back. Just på grund av denna kraftiga förenkling brukar man säga att elbilen inte har någon växellåda överhuvudtaget. Den som finns är helt enkelt alldeles för simpel i sin utformning.

Med det sagt kan elbilar fortfarande växla – även om det inte är du som sköter växellådan manuellt. En komponent i elbilar som är ganska okänd är nämligen växelriktaren. Varje gång du använder dig av din elbil kommer batteriet att ge ifrån sig likström, samtidigt som bilens motor är i behov av växelström för att unna fungera och föra dig framåt. Växelriktarens uppgift är således att omvandla likströmmen som kommer från batteriet till växelström – och skicka denna vidare till motorn.

Växelriktaren är av stor betydelse för att du ska kunna använda din bil överhuvudtaget. Det är nämligen frekvensen på växelströmmen som kommer vara avgörande för hur många varvtal motorn kan klara av. Om du vill kunna accelerera med din elbil gäller det att motorn först får en lägre frekvens som sedan successivt ökar. Du behöver inte själv tänka på detta i samband med att du kör, eftersom elbilen klarar sig själv.

Elbilar med manuell växellåda kan bli möjligt i framtiden

Det finns flera studier och forskning som pekar på ett elbilarna kommer bli tvåväxlade i framtiden. Redan idag finns det några modeller där man testat tekniken, men dessa har ännu inte slagit igenom tillräckligt. Målet är att skapa en växel som bilen gör över i när den uppnår 70 km i timmen. Genom att lägga in en till växel kan varvtalet sänkas, samtidigt som du får samma acceleration som tidigare. Detta kommer inte bara resultera i att du får en elbil som har jämnare varvtal, utan det innebär också en längre räckvidd. Hur mycket längre är svårt att säga i nuläget, men runt 5 % extra är något som forskarna tror starkt på.

Varukorg